Zoom Cloud Meetings

Zoom er en løsning for videomøter med mulighet til opp til 100 deltakere med god bilde- og lydkvalitet.

Zoom Cloud Meetings


Hvordan virker den?

Videokonferanseløsning som er gratis for opp til 100 deltakere, men med begrensning på 40 minutter for møter med flere enn to deltakere. For bruk ut over disse begrensningene finnes det betalingsløsninger.

Møter kan lagres, det er tavleløsning og alle deltakere kommer opp med bilde / video (kan bla hvis det er behov for flere sider for å vise alle).

Både arangør og gjest må installere programvaren for å bruke løsningen. Vær oppmerksom på at det har vært noe oppmerksomhet rundt sikkerheten til Zoom. De kommer jevnlig med forbedringer.

Innstillinger/ funksjoner

Zoom har mulighet for skjermdeling og den som presenterer kan dele en interaktiv tavle man kan tegne på. Det er mulig å be om ordet ved å  «rekke opp hånden» digitalt ved å trykke på en liten knapp, som setter et håndikon på videobildet til den som har et spørsmål. Den som presenterer kan se dette.

Deltagere har også tilgang på å bruke emojis.

Pedagogisk bruk

  • Emoji viser at en deltaker rekker opp hånden.
  • Tavleløsning for å forklare / illustrere.
  • Kan dele skjerm.
  • Arrangør kan mute alle deltakerne.

Kompatibilitet

Kan brukes på smarttelefon, nettbrett, PC/ Mac

Veiledning til bruk av appen

Veiledningsvideo fra David Taylor på Youtube:

SmartJa har også laget en oversikt over apper for gruppesamtaler

MediaLT og Universell har laget en veileder om universell utforming av Zoom og Teams

Tips og ideer til bruk av appen

  • Møter
  • Undervisning
  • Innstudering /øving med grupper f.eks. i musikk
  • Sosiale sammenkomster

Tilgjengelighet

Skjermleser Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

Whereby - Video Meetings Skype

Beskrevet av Elin Svendsen

Elin Svendsen

NAV Hjelpemiddelsentral, Sør-Trøndelag