Widgit Writer

Dette er en tekstbehandler til iOS som gir støtte med grafiske tegn etterhvert som man skriver.

Widgit Writer


Hvordan virker den?

Etterhvert som man skriver tekst, blir teksten lest opp med talesyntese og symbolisert med grafiske tegn. For å få tilgang til symboliseringen må man ha en brukerkonto til Widgit Online.

Innstillinger/ funksjoner

 • Skru av eller på grafiske tegn/ Widgit Symboler som illustrerer teksten etterhvert som man skriver.
 • Skru av eller på “smart symbolisering” (programmet symboliserer utfra kontekst).
 • Velg alternativt symbol for et ord.
 • Skru av symbolisering for et enkeltord.
 • Illustrer teksten med egne fotografier.
 • Bruk egne bilder/ fotografier som symbol for et ord (f.eks. til egennavn). Symboliseringen kan lagres i egen ordliste.
 • Endre tekst for et symbol (f.eks. for et ord som ikke symboliseres/ finnes i ordlista).
 • Endre størrelse på tekst og symboler.
 • Les opp ord og/ eller setninger med talesyntese.
 • Velg hastighet på opplesning.
 • Velg språk (norsk eller engelsk).
 • Lagre dokumentet.
 • Send dokumentet som vedlegg (PDF).
 • Skriv ut dokumentet.

Appen er basert på den samme symboliseringen som finnes i dataprogrammene Symwriter og InPrint. I Norge er det Normedia som forhandler produktene og symbolene. Du kan lese mer om deres produkter på Normedia.no.

Du kan også skrive med symboler i det nettbaserte programmet Widgit Online. Dette kan testes fritt i 21 dager før man må kjøpe lisens.

Pedagogisk bruk

Opplesning og symbolisering av tekst kan være til hjelp for flere grupper. Noen bruker grafiske tegn eller symboler som støtte for kommunikasjon. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen: Smartteknologi for ASK-brukere

Symbolstøtte kan også være til hjelp for andre grupper – f.eks.

 • Yngre barn og barn som ikke har begynt å bruke tekst, kan begynne å lese ved å gjenkjenne bilder.
 • Barn og voksne som har vansker med ordgjenkjenning, staving eller forståelse av tekst.
 • Barn og voksne som har norsk som andrespråk og som ikke forstår alt de leser.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch.

Veiledning til bruk av appen

På nettsidene til Widgit finner du brukerveiledning til appen.

Tips og ideer til bruk av appen

Du finner flere eksempler på bruk av grafiske tegn som støtte til tekstforståelse på nettet. se f.eks:

 • Klar Tale (velg dine innstillinger – forklar ord med symboler)

Tilgjengelighet

Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

Widgit Go

Beskrevet av Hilde Fresjarå