Wheelmap

En app som viser hvor det er tilgjengelig for bevegelseshemmede.

Wheelmap


Hvordan virker den?

Appen viser hvor i nærheten det er tilbud tilrettelagt for de som bruker rullestol: spisesteder, butikker, skoler/universitet etc. Den har til og med mulighet for å lete etter toaletter som er tilgjengelige. Tilgjengelige steder legges inn av de som bruker appen.

Innstillinger/ funksjoner

Du kan velge hvilke type tilbud som skal komme opp på kartet, for eksempel om du bare vil se spise-/drikkesteder.

Du kan også velge om du vil se bare de som er helt tilgjengelige for mennesker som bruker rullestol, eventuelt de som er delvis tilrettelagt, ikke tilrettelagt og også de som man ikke vet status på.

Pedagogisk bruk

Få øynene opp for tilgjengelighet og universell utforming ved å la studenter/elever delta i kartlegging av nye steder i nærmiljøet.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch. Kompatibel med Android.

Veiledning til bruk av appen

wheelmap.org ligger en enkel og utførlig bruksanvisning.

Wheelmap har egen Facebookside der man kan legge inn arrangementer og se hva som skjer andre steder.

Innslag på NRK i mars 2017

Tips og ideer til bruk av appen

Du kan selv være med og registrere tilgjengeligheten på steder der du ferdes. Da må du opprette en egen konto på OpenStreetMap. Skoleklasser og andre interesserte grupper oppfordres til å arrangere kartleggingsaksjoner der man er sammen om å registrere nye steder.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

NJFF

Beskrevet av Kirsti Rystad