Waveband

En app som lar brukeren musisere ved å bevege smartelefonen eller nettbrettet.

Waveband


Hvordan virker den?

Personer med mange ulike funksjonshemminger og andre, kan ved hjelp av denne appen uttrykke seg musikalsk ved hjelp av bevegelser. Man kan for eksempel snu og vende på enheten for å spille skalaer fra et piano, eller riste på enheten for å lage lyder fra en tamburin. Appen kan i høy grad tilpasses til ulike personers muligheter til å utføre viljestyrte bevegelser.

Innstillinger/ funksjoner

  • Velg instrument: Det finnes 11 ulike instrumenter pluss mange ulike rytmeinstrumener å velge i.
  • Velg lyd: Det finnes mange ulike lydes som kan tilordnes instrumentet du har valgt.
  • Velg toneart: Her kan du også oktavere opp eller ned i forhold til det den oktav som er standard for instrumentet.
  • Velg musikkmodus.
  • Velg følsomhet og beveglse som skal brukes for å aktivere lyden.

Pedagogisk bruk

Denne appen er laget for å være en del av et sett med instrumenter og tilretteleggingemuligheter til bruk innen musikkterapien. Bruk kommentarfeltet under hvis du har ideer og erfaringer knyttet til bruk denne appen i undervisningsammenheng!

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch.

Tips og ideer til bruk av appen

Video fra utvikler på Youtube:

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

CanTunes

Beskrevet av Frank Lunde