Visor

Visor bruker kameraet på nettbrettet eller smarttelefonen for å gjøre enheten om til en elektronisk lupe for personer med synsvansker. Bildet som hentes inn via kameraet på nettbrettet eller smarttelefonen forstørres, og tydeliggjøres ved å endre zoomnivå, fargevisning og kontrast.

Visor


Hvordan virker den?

Første gang du åpner appen, blir du bedt om å gi kameraet tilgang til appen. Bruk kameraet på baksiden av enheten. Appen viser kamerabildet. Du kan velge å fryse bildet. Du kan også velge andre farger, fire ulike grader av forstørrelse, og du kan endre kontrast.

Innstillinger/ funksjoner

Visor har tre kontroller som vises når du åpner appen, De er plassert nær høyre kant (liggende enhet) eller nederst (stående enhet) av appen og er fra toppen/høyre.

Endre farge: Naturlig farge, sort/hvitt, invertert sort/hvitt, gul/blå, blå/gul

Grad av forstørring: Trykk for å velge mellom fire ulike grader av forstørring. Ved å dra denne knappen mot venstre/opp, kan man trykke på kameraikonet for å fryse bildet. Deretter er det mulig å studere et forstørret bilde av hele området som er innenfor kameravinkelen. Du kan nå zoome  inn og ut eller flytte rundt i bildet ved å bruke gester på berøringsskjermen (f.eks. knip sammen eller dra ut) Bildet lagres ikke på enheten, men ved å trykke på deleknappen som nå er tilgjengelig kan du lagre bildet eller sende det til andre enheter eller personer. Trykk på det midterste symbolet igjen for å vise kamerabildet igjen.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch. Kompatibel med Android.

Tips og ideer til bruk av appen

Video fra Circle of the Blind Mice:

Yngve Stiansen har en youtubekanal, hvor han omtaler såkalt hverdagsteknologi som kan være nyttig for synshemmede. I denne videoen omtaler han fire ulike apper som kan erstatte tradisjonelle hjelpemidler for synshemmede. En av appene som omtales er Visor:

Tilgjengelighet

Bryterstyring

Relaterte apper

Be My Eyes KNFB Reader TapTapSee

Beskrevet av Frank Lunde