Vipps

Vipps er en norsk tjeneste for betaling og overføring av penger til personer og bedrifter.

Vipps


Hvordan virker den?

Med appen Vipps kan man

  • sende og be om penger
  • sende gaver
  • sjekke saldo

Brukere som er over 15 år har flere muligheter. Informasjon om muligheter, begrensninger og gebyr i appen finner du på nettstedet til Vipps.

Det er mulig å skanne QR-koder for å komme rett til betaling. Du kan også skanne regninger på papir. Da slipper du å skrive inn koto- og KID-nummer. Denne muligheten fungerer foreløpig ikke for alle banker.

Innstillinger/ funksjoner

  • Innstillinger for varsling
  • Skru av eller på lydeffekter
  • Modus (standard, lys eller mørk)
  • Skru av eller på tilbud

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS og Android.

Veiledning til bruk av appen

Video fra DNB på Youtube.

Vipps vant innovasjonsprisen for universell utforming for 2020. Vipps har et samarbeid med Norges Blindeforbund om utvikling av tjenesten. Les mer om Innovasjonsprisen på doga.no.

Tilgjengelighet

Skjermleser

Beskrevet av Hilde Fresjarå