Video Touch – Dyr

Video Touch er en serie apper som inneholder videoer innenfor ulike begrepskategorier.

Video Touch – Dyr


Hvordan virker den?

Ved å peke på et bilde vises videoer av forskjellige dyr. Alle bildene inneholder 4 ulike videoer. Til sammen inneholder appen 49 videoklipp av dyr.

Innstillinger/ funksjoner

Gå til innstillingsmeny i enheten for å velge innstillinger.

  • Velg å få lest opp innhold i bildet (Voiceover).
  • Velg språk.
  • Valgalternativ for å lukke video.
  • Lås skjermbildet i 7 sekunder.
  • Skjul bilde av griser.

Mulighetene til å lukke videoen med en pil og å låse skjermbildet er nyttig for barn som brører skjermen når videoen vises.

Pedagogisk bruk

Videoene er tydelige og egner seg derfor som grunnlag for begrepsforståelse. Det at man får tilgang til ulike videoer av samme begrep kan bidra til at forståelsen øker.

Appen benyttes til språk og begrepstrening for barn med språkvansker.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch. Kompatibel med Android.

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

Sound Touch

Apper fra samme leverandør

Dyreliv, fugler, insekter, kjøretøy, musikkinstrumenter. Alle appene kan kjøpes sammen som en pakke.

Beskrevet av Hilde Fresjarå