liten jente som sitter i trappa med nettbrett

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser gir stor nytteverdi for bruker selv, for pårørende og for tjenesten, når det brukes riktig og barnet settes i sentrum.

Dette viser en rapport fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram som har hatt en nasjonal utprøving av velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne i samarbeid med et lite knippe kommuner siden 2015. Rapporten kan du lese på nettstedet til helsedirektoratet.