ei lita jente som ligger på gulvet og ser på nettbrett

Velferdsteknologi for fritidsaktiviteter

Prosjektene FRiTEK, FRiDA og FRiSTED dreier seg om velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt kognitiv funksjonsevne.

De skal prøve ut og evaluere kommersielt tilgjengelig velferdsteknologi som støtter fritidsaktiviteter. Dette er samarbeidsprosjekter mellom Risør, Farsund, Grimstad og Songdalen kommuner og Karde AS

Fritek.no