Veien

Veien er et spill for konfirmanter i kirken som har behov for tilrettelagt undervisning.

Veien


Hvordan virker den?

Gjennom spill og aktiviteter får konfirmantene kjennskap til kirkerommet, gudstjenester og kirkelige handlinger. Appen er selvforklarende og krever ikke lese- eller skriveferdighet for å brukes.

Appen er utviklet av Fredrikstad kirkelige fellesråd ved diakon Ann Christin Arneberg Nicolaysen i samarbeid med Kåre Rånes fra Skrifthuset. Produksjonen har skjedd med økonomisk støtte fra Kirkerådet, Størst av alt og Borg bispedømmeråd.

Innstillinger/ funksjoner

Gå inn i de ulike rommene i kirkebygningen og se hva som skjer i de ulike rommene. Her finnes oppgaver, fortellinger og spill som forteller om kirken, kirkelige handlinger og fortellinger fra Bibelen.

Du finner lenke til appen på nettstedet Ressursbanken fra Den norske kirke. Her finnes også andre ressurser til trosopplæring. Ressursene er laget av menigheter, organisasjoner og andre samarbeidspartnere.

Pedagogisk bruk

Spillet er utviklet for bruk i tilrettelagt konfirmasjonsundervisning, men kan også brukes med yngre barn.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS og Android.

Veiledning til bruk av appen

Skrifthuset jobber med å utvikle en veileder til appen.

Tilgjengelighet

Apper fra samme leverandør

Takk for i dag

Beskrevet av Hilde Fresjarå