TM-TouchSV

TM-Touch er en videokommunikasjonsløsning for nettbrett, tilpasset mennesker med syn- og/ eller hørselshemming.

TM-TouchSV


Hvordan virker den?

TM-Touch kan benyttes til å tolke telefonsamtaler og møter der hørende og døve ønsker å snakke sammen der tolkingen formidles via skjerm. Tolken befinner seg i et tolkestudio hos NAV Hjelpemiddelsentral og ikke på oppdragsstedet. Bildetolktjenesten tilbyr både skrivetolking og tegnspråktolking. Bruker av appen kan ringe til hverandre uten å ringe via tolkestudio. For å kunne benytte TM-Touch må du ha en lisens. Denne kan du søke om å få via NAV Hjelpemiddelsentral. Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke for mer informasjon.

Innstillinger/ funksjoner

 • Lyd
 • Video
 • Samtidstekst
 • Tekst og videosvar på nettbrett
 • Teksttelefoni: IP basert (standard)
 • Justering av skrift: farge, størrelse og bakgrunn
 • Kan benyttes med braille tastatur og skjermleser (IOS)
 • Kan benyttes med Pebble klokke som varslingsenhet
 • Kan sende GPS posisjon

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad og Android.

Veiledning til bruk av appen

Du finner informasjon om bildetolktjenetsten på www.nav.no/bildetolk

I denne artikkelen kan du se eksempler på bruk av bildetolk:

Kunnskapsbanken – Bildetolk

Tips og ideer til bruk av appen

 • Ringe og motta videosamtaler fra bildetolktjenesten.
 • Få tilgang til videosamtale der du befinner deg.
 • Kan hjelpe til med å finne ut hvor du befinner deg ved å oppgi GPS posisjon.

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser Zoom/Skjermforstørring

Apper fra samme leverandør

TM-mobile

Beskrevet av Hilde Fresjarå