Sorting Puzzles for Kids

TinyHands har en rekke apper som er utviklet for barn som skal lære sortering og kategorisering.

Sorting Puzzles for Kids


Hvordan virker den?

Appen inneholder ulike oppgaver der barnet kan øve på sortering og kategorisering.

Innstillinger/ funksjoner

Det er ingen instillingmuligheter i denne appen, men oppgavene har 5 ulike vanskelighetsgrader. TinyHands har også flere apper for sortering på flere nivå.

Appen er gratis, men kun med få oppgaver. Det er tilbud om kjøp i app.

Pedagogisk bruk

Appen har klare farger og tydelige tilbakemeldinger på riktig og galt svar. Appene i denne serien benyttes særlig for barn som trenger å jobbe med stortering og kategorisering med mange gjentakelser.

Appen gir mange muligheter til å jobbe med grunnleggende begreper. Appen har ikke innlest tale, så den som jobber sammen med barnet bør benevne begrepene underveis.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

Video fra INDATAProject:

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Match It Up 1 Same Same - Match identical items

Apper fra samme leverandør

TinyHands har flere apper for sortering på flere nivå.

Beskrevet av Hilde Fresjarå