eldre par på stranden med nettbrett

Tilrettelegge Android for personer med bevegelsesvansker

Denne artikkelen på Kunnskapsbanken.net beskriver tilgjengelighetsinnstillinger i Android som er laget med tanke på personer med ulik grad av bevegelsesvansker. 

Artikkelen er skrevet av Frank Lunde, NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken. Han er også med i redaksjonen til Appbiblioteket.

Kunnskapsbanken – Tilrettelegge Android for personer med bevegelsesvansker