en liten gutt med briller som peker på et nettbrett

Tilpasning av iPhone og iPad for synshemmede

Det er mange tilpasningsmuligheter for mennesker med nedsatt syn på iPhone og iPad. På Kunnskapsbanken finner du beskrivelser som hjelper deg i gang. 

Artiklene er skrevet av spesialpedagog Frank Lunde ved NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken.

Den første artikkelen går gjennom nyttige innstillinger på iPhone og iPad for deg som har behov for å se det som står på skjermen tydeligere eller få teksten lest opp. Dette kan være nyttig for alle som merker at teksten på telefonen har blitt for liten, eller trenger opplesning.

Kunnskapsbanken – Slik tilpasser du skjermen på en iPhone

Den andre artikkelen viser hvordan man kan bruke tilgjengelighetsfunksjonen Zoom. Zoom tilbyr forstørring og optimalisering av skjermbildet til telefonen eller nettbrettet. Den er laget for de som har redusert syn og trenger å få tilrettelagt skjermbildet for å kunne bruke nettbrettet eller telefonen.

Kunnskapsbanken – Tilrettelegge iOS for svaksynte med Zoom

Den tredje artikkelen handler om VoiceOver. VoiceOver gjør grensesnittet mer tilgjengelig for blinde og svaksynte og for andre som ikke kan lese det som står på skjermen. VoiceOver beskriver skjermbildet ved hjelp av en stemme og alt av tekst leses opp.

Kunnskapsbanken – Tilrettelegge iOS med skjermleseren VoiceOver