eldre mann i sofaen med nettbrett og hodetelefoner

Tilpasning av iPhone og iPad for bevegelseshemmede

For de som ikke kan bruke en iPhone eller iPad på vanlig måte på grunn av nedsatt motorikk, finnes det mange tilpasningsmuligheter. På Kunnskapsbanken finner du beskrivelser som hjelper deg i gang.

Artiklene er skrevet av spesialpedagog Frank Lunde ved NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken.

Den første artikkelen viser hvordan du gjør innstillinger under valget «berøring». Dette er f.eks. AssistiveTouch, bruk av mus sammen med AssistiveTouch, trykktilpasning og samtalelyd.

Kunnskapsbanken – Hvordan bruke iPad når du har problemer med å berøre skjermen?

Den andre artikkelen viser hvordan Apple har gjort det mulig å koble til og betjene iPad med et vanlig tastatur eller et spesialtastatur. Den viser hvordan det fungerer og forklarer innstillingene som gjør det lettere å bruke tastaturet.

Kunnskapsbanken – Slik bruker du iPad med tastatur

Det kan også være aktuelt å betjene iPhone og iPad med stemmen. Hvis du har en tydelig stemme med god uttale, kan du med hjelp av funksjonen “Talekontroll” betjene enhetene uten å bruke hendene.

Kunnskapsbanken- Hvordan betjene iPad med stemmen?

For de som har store bevegelsesvansker, kan det være aktuelt å betjene iPhone eller iPad med brytere. Nyere nettbrett og telefoner fra Apple har innstillinger som gjør dette mulig.

Kunnskapsbanken – Betjene iPad med brytere