blid mann som peker på smartklokke. foto

Tilgjengelighet og tilrettelegging av Apple Watch

Apple Watch har tilgjengelighetsfunksjoner innbygget, som kan være nyttig for personer med ulike funksjonshemminger. I denne artikkelen får du kort beskrivelse av de ulike tilgjengelighetsfunksjonene i Apple Watch.

Vi i appbiblioteket.no tror at Apple Watch kan være nyttig for personer med ulike funksjonshemminger. Det betinger at det finnes hjelpere som kan gjøre de nødvendige innstillinger, redigere utseende og oppsett i telefonen og følge opp med opplæring og vedlikehold av telefonens innhold. Vi vil høre om tilfeller der dette har virket, så del gjerne anonymiserte brukerhistorier med oss. De vil dukke opp etter hvert under denne artikkelen.

Kunnskapsbanken – Tilgjengelighet i Apple Watch

På nettsidene til Statped finner du informasjon og eksempler på hvordan smartklokker kan gjøre hverdagen enklere for personer med oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker.

Statped – Bruk av smartklokker for elever med oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker