Tiimo

Tiimo er en ikonbasert dagsplan som kan gi støtte og oversikt for barn med behov for struktur og forutsigbarhet.

Tiimo


Hvordan virker den?

Tiimo er en visuell kalender som viser daglige aktiviteter. Appen er utviklet for barn med behov for struktur og forutsigbarhet i hverdagen, deres foresatte, lærere eller andre støttepersoner.

Innstillinger/ funksjoner

Kalenderen er visuell, og aktiviteter som legges inn kan tilknyttes tekst, symboler og farger. Ved bruk av verktøyet kan barnet holde oversikt over hva som skal skje nå, og hva som skal skje gjennom hele dagen. Appen gir varslinger i form av vibrasjoner når en aktivitet begynner og når den slutter.

Tiimo er spesielt godt egnet for smartklokke, men fungerer også på nettbrett og smarttelefon. Nedtelling og vibreringsfunksjonen som varsler overganger er spesielt virkningsfulle når barnet har verktøyet tilgjengelig hele tiden og kjenner vibreringen godt.

Innstillinger

  • Nedtellingsfunksjon
  • Varsling ved overgang til ny aktivitet
  • Innstilling av varslingsstyrke

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS og Android

Veiledning til bruk av appen

Verktøyet er både et planleggingsverktøy og en dagsplan. Planleggingen og opprettingen av aktivitetene på dagsplanen kan utføres direkte i appen eller på produsentens nettside. Dagsplanen synkroniseres og blir tilgjengelig på brukerens nettbrett, smarttelefon eller smartklokke.

På nettsiden finnes veileder, videoguide, tips til god bruk og en chatfunksjon der du kan stille spørsmål om bruk av programmet.

Klikk her for å gå til videoguide

Video fra utvikler på Youtube:

Tips og ideer til bruk av appen

  • Hjem og skole kan samarbeide om å legge inn aktiviteter.
  • Dagsplanen kan redigeres og oppdateres kontinuerlig.
  • Barnet kan med fordel involveres i planleggingen og opprettingen av aktiviteter.
  • Bruk fargekoder og ikoner. Aktiviteter kan utformes med forklarende tekst, farge og ikoner eller emojier. Dette ser gøy ut for barna og er med på å skape en god visuell oversikt. En konsekvent bruk av fargekode og ikon kan være viktig.
  • Aktiviteter kan lagres som rutiner. Dette kan være faste aktiviteter som gjentas daglig, ukentlig, eller med et annet ønsket tidsintervall.
  • Opprett brukerkonto på nettsiden https://www.tiimoapp.com/da/signup
  • Prøv 1 måned gratis.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

HandiKalender MemoAssist

Beskrevet av Statped