ThumbJam

ThumbJam er en musikkapp for iOS med mange muligheter for å komponere og ta opp musikk.

ThumbJam

Denne anmeldelsen er skrevet i samarbeid med  SKUG-senteret ved kulturskolen i Tromsø kommune.Hvordan virker den?

Appen har mer enn 40 instrumenter med naturtro lyd som låter skikkelig bra! Du kan veksle mellom skalaer fra hele verden. Appen kan brukes veldig enkelt eller veldig avansert. Å spille musikk er enkelt, men man kan velge avanserte funksjoner og komponere avansert musikk.

Innstillinger/ funksjoner

  • Bytte instrument eller importer nye instrumenter.
  • Beveg på enheten for å legge til effekter (f.eks. vibrato).
  • Endre notespenn (hvor mange toner som vises på skjermen).
  • Endre oktav.
  • Velg ulike skalaer fra hele verden eller importer flere skalaer.
  • Endre akkorder.
  • Endre overgang mellom notene – skalatrinn, glide (glir mellom tonene ila en gitt tid) eller kontinuum (som en trombone).
  • Ta opptak av det du spiller eller synger i mikrofonen.

Det finnes mange avanserte muligheter for å laste ned nye instrumenter, eksportere lydfiler/looper, og å bruke appen som en MIDI-kontroller som styrer andre dataprogrammer. Dette kan man lese mer om på hjemmesiden til utgiver.

Pedagogisk bruk

Dette er en app der man kan spille enkelttoner eller akkorder. Fordi det er mulig å trykke på og spille mange toner samtidig, kan man spille akkorder som på et piano. Det er enklest å starte med å improvisere der man fritt spiller toner innenfor en valgt skala. Hvis man skal spille en melodi, kan det være lurt å ikke ha for mange toner på skjermen samtidig slik at det er lettere å treffe rett tone.

Fordi instrumentlydene er svært gode kan denne appen gjerne brukes for å lære hvordan de ulike instrumentene høres ut.

Ved å begrense toneomfanget kan ThumbJam fungere som et veldig enkelt instrument der alle tonene som spilles «passer» inn i en sang, eller til et akkordskjema. Forutsetningen er at en lærer eller hjelper har musikalsk innsikt til å velge en toneart og skala som passer til det de andre spiller. Man kan da erfare å skape musikk gjennom å improvisere og fritt velge eller velge å spille det som høres bra ut, uten å måtte lese noter eller forstå hva som er riktig eller galt.

iPad kan festes i et stativ, slik at personer med begrenset bevegelighet i hand/arm kan lene handa på skjermen og gli mellom tonene. Man mister effekter som tremolo og bending når iPaden låses i et stativ, men disse kan hvis ønskelig legges til fingerkontroll via menyer. Dette kan dermed brukes som et uttrykksfullt instrument, for alle som klarer å bevege handa på iPaden.

For personer med lite/små bevegelser i handa kan man øke antall toner som vises på skjermen, slik at selv svært små bevegelser kan brukes for å spille flere toner.

Med ThumbJam kan elever som ikke kan, eller strever med, å spille tradisjonelle skole- eller band instrumenter, være solist i bandet eller klassen med et «instrument» som låter skikkelig tøft.

For noen vil det være vanskelig å bevege handa over en så stor skjerm som en iPad, det kan da være bedre å spille med ThumbJam på en iPad mini eller en iPhone.

ThumbJam er med andre ord et instrument som både kan fungere godt for personer med motoriske funksjonsnedsettelser som gjør at de ikke kan holde eller spille tradisjonelle instrumenter, og som et instrument som gjør veien kort fra å spille til å skape musikk for personer med lærevansker.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch.

Veiledning til bruk av appen

Denne videoen fra Richard Hirstwood viser bruk av appen:

Denne videoen fra SKUG-senteret, viser appen i bruk i en digital konsert:

Tips og ideer til bruk av appen

Det kan være vanskelig for noen å unngå å trykke på alle innstillingsknappene og menyene som er på skjermen. På iPhone og iPad kan man gjøre disse delene av skjermen utilgjengelig ved å gå til: «Innstillinger > Generelt > Begrenset tilgang». Man kan tegne rundt de områdene som skal deaktiveres/aktiveres med trippeltrykk på hjemknappen.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

GarageBand

Beskrevet av Hilde Fresjarå