TegnMyggen

TegnMyggen er en app som brukes sammen med spillet TegnMyggen og knottene fra Statped. Med dette spillet kan barna lære norsk tegnspråk.

TegnMyggen


Hvordan virker den?

Spillesken inneholder dyrelotto, svarteper, memory, en tallinje og to temaplakater – alle med tegn fra norsk tegnspråk. For videoavspilling av tegnene, skann strektegningene av tegn med appen.

Appen TegnMyggen er laget for å komplementere trykt media med digitalt innhold ved bruk av augmented reality (AR). Appen er gratis tilgjengelig fra Apple Store eller Google Play. Objekter i spillesken som kan skannes for avspilling er:

 • Lotto- og Svarteperkort
 • Temaplakater
 • Illustrasjonene på lokket

Innstillinger/ funksjoner

Appen bruker AR-teknologi (Augmendted Reality), og trenger derfor tillatelse til bruk av kamera. For å strømme innhold, må den ha internett-tilgang. Bruk over mobilnett vil medføre datakostnader.

Pek kamera mot et skannbart objekt, Videoen vil da vise seg oppå objektet. Velg play for avspilling, og fullskjerm for å fristille videoen fra objektet. For å skanne et nytt objekt, pek kameraet bort fra skannbare objekter, og velg “Start nytt søk”. Pek deretter kameraet mot objektet du ønsker å skanne.

Pedagogisk bruk

TegnMyggen og knottene er et bidrag til både samspill, språktilegnelse og flerspråklighet. Barnehager som har norsk tegnspråk som ett av sine språk, og barnehager som bruker tegn for å støtte hørende barns talespråklige utvikling, melder at:

 • Å bruke tegn fremmer kommunikasjon og den talespråklige utviklingen.
 • Barna formidler behov og opplevelser før de har utviklet talespråk.
 • De yngste barna bruker mye tegn før ordene kommer.
 • Barna er mindre frustrerte.
 • Barna er mer oppmerksomme når voksne bruker tegn.
 • Voksne er mer bevisst blikk-kontakt, mimikk og kroppsspråk.
 • De tospråklige barna begynner å snakke norsk.
 • Barna er stolte av det nye språket de lærer seg.
 • Vi har fått et miljø der det er naturlig å bruke tegn.
 • Beskjeder gis uten at det forstyrrer andre.

På Statped.no kan du lese mer om og bestille spillet

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS og Android.

Veiledning til bruk av appen

Video om Tegnmyggen på Youtube:

Tips og ideer til bruk av appen

Se TegnTips til barnehager for konkrete tips til ulike aktiviteter. Du finner også informasjon om læringsverktøy egnet for å lage egne tegnressurser, som for eksempel å lage barnehagens/skolens egen digitale tegnordbok!

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Arilyn

Beskrevet av Statped