Taskboard

Taskboard er et planleggings- og organiseringshjelpemiddel hvor man kan lage lister over gjøremål, pensum, forelesninger, sjekklister med mer.

Taskboard


Hvordan virker den?

Man kan for eksempel lage en liste som heter «skal gjøres», «underveis» og «fullført». Hver liste kan struktureres i underpunkter, og listene kan gis forskjellige farger slik at de blir lettere å holde oversikt over. Man kan sette tidsfrister og påminnelser for hver liste.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

Video fra hoobaby på Youtube:

Tilgjengelighet

Bryterstyring

Relaterte apper

Google Keep

Beskrevet av Øyvind Bastnes Lie