eldre mann med hodetelefoner og telefon. foto

Talestyrte søk og styring

Siri og Google Assistent er to eksempler på tjenester som betjenes ved hjelp av naturlig tale og som er ment å bistå brukeren med å besvare spørsmål, komme med forslag eller utføre handlinger.

På Kunnskapsbanken kan du nå lese mer om disse tjenestene.

Kunnskapsbanken – Talestyrte søk og styring