Sunbapp

Sunbapp er et læringsspill for barn og unge som har pådratt seg en ryggmargsskade eller hjerneskade.

Sunbapp


Hvordan virker den?

Gjennom å navigere i et univers med seks planeter, kan barna lære:

 • Skadeplaneten – lær mer om skaden
 • Rehabiliteringsplaneten – hva er rehabilitering?
 • Følelsesplaneten – hvordan føler du deg?
 • Sykehusplaneten – hvem jobber på sykehuset og hva gjør de?
 • Mat og drikkeplaneten – mat og drikke må kroppen ha!
 • Hjemplaneten – hvordan blir det å komme hjem igjen etter en skade?

Innstillinger/ funksjoner

Nå man åpner appen første gang, velger man:

 • Ryggmargsskade
 • Hjerneskade

Da kommer man inn i et univers med seks planeter. Ved å velge en planet, åpnes en side med informasjon som er tilpasset skaden man har valgt.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

Prosjektet er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, Beining & Bogen og Sunnaasstiftelsen.

Ved å tilby en læringsressurs tilpasset barn og unge, ønsker utviklerne å

 • bidra til styrket helse og livskvalitet
 • forebygge komplikasjoner og unødvendige reinnleggelser
 • bidra til å kunne ta informerte valg om egen helse

Spillet er i utgangspunktet laget for barn og unge innlagt ved Sunnaas sykehus, men er bygget opp slik at det er aktuelt for alle i målgruppen selv om man ikke har vært pasient på sykehuset.

Appen fungerer ikke med bryterstyring eller VoiceOver (skjermleser) for iOS.

På nettstedet til Sunnaas kan du lese mer om denne appen:

Sunnaas – Sunbapp

Tilgjengelighet

Beskrevet av Hilde Fresjarå