en liten gutt som holder telefonen i hånden. foto

Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet

Vi har alle behov for struktur og forutsigbarhet i større eller mindre grad. For noen er det helt avgjørende i hverdagen og læringssituasjoner.

På denne temasiden fra Statped kan du lese om behov og tilretteleggelser med spesiell vekt på muligheter ulike digitale verktøy kan bidra med.

Statped – Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet