Strip Designer

Med Strip Designer kan du lage tegneserier med selvvalgte bilder, tekst, tegninger og ruteoppsett.

Strip Designer


Hvordan virker den?

Appen inneholder over 100 forskjellige oppsett til å sette bilder inn i. Bildene kan redigeres og tekstbobler og effekter kan legges på for å få et autentisk tegneserie-uttrykk. Strip Designer gir språkstøtte, visuell støtte, har mange bruksområder og kan derfor bidra til inkludering.

Pedagogisk bruk

Elever med språk-talevansker eller lese-skrivevansker kan oppleve at mengden av tekst ofte kan være et problem. Å se for seg et hendelsesforløp, planlegge og lage en fortelling kan også være en stor utfordring for mange.

Tegneserieformen i Strip Designer legger opp til enkel og kort tekst. Samtidig gir appen muligheten til å visualisere et handlingsforløp som skal formidles. Bildene, tekstformen og appens mange valgmuligheter vil kunne gi gode tilpasninger, språkstøtte og motivere til tekstskaping.

For elever som trenger å trene på sosialt samspill og sosiale koder, kan det være nyttig å visualisere sosiale situasjoner. Eksempler på sosiale historier kan være hva man gjør når man møter noen, oppførsel i klasserom eller friminutt, bli med i lek, forklare konflikter. Ved å bruke bilder av en sosial historie vil eleven kunne forklare seg, uttrykke egne tanker og oppfatninger knyttet til en situasjon. Samtidig kan en visualisere ønsket adferd i sosiale sammenhenger, kommunikasjon med andre, metaforer, overføre det de har lært til andre situasjoner, steder eller personer. Tegneseriens mulighet til å bruke tankebobler, vil kunne synliggjøre hva andre tenker i en situasjon, og vil kunne være et godt utgangspunkt til å snakke om empati.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad, og iPod touch.

Tips og ideer til bruk av appen

  • Lage sosiale historier
  • Diktere tekst inn i boblene med Siri (se innstillinger på iPaden)
  • Kombinere med talesyntese i innstillinger på iPaden
  • Arbeid med tegneserier i norskfaget
  • Visualisere dagen på en spennende måte
  • Kombinere med «Mine sirkler»-appen
  • Presentasjon av tema i ulike fag og turer
  • Presentasjon av et forløp. For eksempel problemløsing i matematikk.
  • Grubletegninger i naturfag eller andre fag (se lenke: Grubletegninger)

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Puppet Pals HD

Beskrevet av Statped