to personer som jobber på lager. foto

Støtte til vanlig arbeid

Karde har utviklet ressurser for personer med utviklingshemming og deres støttespillere om arbeidsliv.

I prosjektet “Støtte til vanlig arbeid” produserte Karde i samarbeid med Norsk Nettverk for Down Syndrom og med støtte fra Stiftelsen Dam en nettressurs for støtteapparatet til mennesker med utviklingshemning, www.laboris-støtte.no. Dette er en verktøykasse for hjelp til inkludering på ordinære arbeidsplasser. Det ble også laget en tilsvarende nettressurs for mennesker med utviklingshemning, www.laboris.no.