Språkkista: tegn og symbol

I denne versjonen av appen Språkkista finner du videoer med tegn og grafiske symboler.

Språkkista: tegn og symbol


Hvordan virker den?

Appen inneholder en bildebank på 300 ord og begreper innenfor 10 ulike tema. I tillegg til fotografier, tekst og tale finner man også videoer med tegn og grafiske symboler fra Widgit.

Innstillinger/ funksjoner

  • Vis alt – eller kun tegn eller symbol.
  • Velg nynorsk eller bokmål.
  • Velg layout (antall ruter på siden).
  • Det er også mulig å tilpasse appen med egne bilder, tekster, lyder og små videoklipp.

Pedagogisk bruk

Appen er først og fremst utviklet for små barn som skal lære ord og begreper. Siden appen er utvidet med grafiske symboler og video med tegn, kan den også benyttes som en introduksjon for barn som trenger alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK).

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad og Android.

Tips og ideer til bruk av appen

De grafiske symbolene som benyttes i programmet; Widgit Symboler finnes også i annen programvare fra Widgit. I disse programmene får man tilgang til symboler for de fleste ord i det norske språket. I disse programmene kan man skrive med  symbolene, eller få dem skrevet ut. I Norge er det firmaet Normedia som leverer disse symbolene. Les mer om deres programvare på Normedias nettsider.

Tilgjengelighet

Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

Språkkista 2 Widgit Go Tegnordbok apper Bokbussen

Apper fra samme leverandør

Språkkista 2, Bokbussen

Beskrevet av Hilde Fresjarå