Skolegutt som sitter i klasserommet med nettbrett

Spill i skolen

På denne temasiden fra Statped kan du lese om fordelene med digitale spill som inkluderende læringsaktivitet, hvordan tilrettelegge, samt tips og erfaringer og eksempler på spill.

Statped – Spill i skolen