Spesielle historier

Med appen "Spesielle historier" kan du lage egne historier med tekst, bilde og lyd som du kan dele med andre.

Spesielle historier


Hvordan virker den?

Appen er bygget opp som et album der du kan lage så mange sider du vil med tekst, bilder og lydopptak. Appen har en enkel og oversiktlig utforming, som gjør den brukervennlig for både barn og voksne. Du kan gjøre endringer i appens innstillinger for å tilpasse behov.

Innstillinger/ funksjoner

  • Lydfil 60 sekunder
  • Ulike fonter og bokstavstørrelse
  • Dele historiene ved bruk av Blootooth, Wi-Fi eller e-post, og åpne i iBooks eller i  Spesielle Ord appen.
  • Korte tekster eller lange setninger
  • Velge bakgrunnsfarger
  • Flere språk, inkludert norsk
  • Appen for Apple kan kontrolleres ved å bruke 1 eller 2 brytere som kan tilkobles via Bluetooth.

Pedagogisk bruk

Barn og unge med utfordringer innen språk og kommunikasjon vil ofte ha behov for alternative og /eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Det vil variere om det er behov for et alternativt og /eller supplerende uttrykksmiddel, støttespråk eller alternativt språk. Mine historier-appen gir en visuell og auditiv støtte i form av bilde, tekst og lyd som gjør at historiene du lager kan fungere som et alternativt og /eller supplerende kommunikasjonsverktøy.

Appen er utviklet og tilpasset for bruk av barn og voksne med ASD, Down Syndrom, dårlig finmotorikk, hørselsvansker og andre lærevansker. Den har derfor en god utforming ved tanke på ulike tilpasninger og utforming. I tillegg vil den fungere fint som et inkluderende verktøy i barnehage og skole fordi den også kan brukes som et presentasjonsverktøy uavhengig av spesielle behov og alder.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch. Kompatibel med Android.

Tips og ideer til bruk av appen

  • Dele informasjon mellom skole/barnehage og hjem: beskjeder, hvordan dagen har vært, spesielle hendelser og lignende.
  • Lage lydbøker med egne bilder og tekst/lydopptak.
  • Forklare trinn for trinn oppgaver. Eksempel: hvordan gå fram for å vaske hendene, hvordan pakke sekken.
  • Lage fotoalbum fra turer, ferier og andre anledninger
  • Visualisere ukas mål, øveord og gloser. Eksempel: skrive inn ordene en skal øve på i norsk og/eller engelsk og finne bilder til. Ukas mål i ulike fag kan skrives inn eller snakkes inn og legge til bilder som illustrerer målet. For hver uke kan en da gjennomgå ord og mål på mandagen, repetere daglig i løpet av uka og oppsummere på fredagen. Denne informasjonen blir da liggende i appen og kan hentes fram til repetisjon ved behov.

Tilgjengelighet

Bryterstyring

Relaterte apper

Book Creator

Apper fra samme leverandør

Spesielle ord, Spesielle tall, Let og finn, Touch apper

Beskrevet av Statped