Speekie

Speekie er en app som egner seg godt for live synstolking. Det vil si for synstolking på teater, et sportsarrangement, en konferanse eller lignende.

Speekie

Appen er beskrevet av Magne Lunde, MediaLT

Lenke til beskrivelsen på Media LT sitt nettstedHvordan virker den?

Vi skiller mellom forhåndsinnspilt synstolking og live synstolking. Til nå har synstolking i Norge dreid seg mest om forhåndsinnspilt synstolking. Det vil si synstolking av film, dokumentarer, serier og lignende. I Norge brukes appen Moviereading for å vise forhåndsinnspilt synstolking.

Gode tekniske løsninger for live synstolking har lenge vært en mangelvare, men i prosjektet Synstolking i klasserommet har vi samlet inn kunnskap om relevante tekniske løsninger. Speekie peker seg ut som det beste alternativet.

Innstillinger/ funksjoner

Appen er både enkel i bruk og har god kvalitet. Den som sender og den som mottar må være koblet til samme lokale nettverk (for eksempel det lokale skolenettet). Slik går den som skal synstolke fram:

  • Velg Broadcast-fanen
  • Gi sendingen et navn

Den som skal motta synstolkingen gjør følgende:

  • Velg Listen-fanen
  • Skriv navnet ditt
  • Velg navnet på sendingen

Dette er alt som skal til for å sette i gang. Den som synstolker har muligheten til å mute sendingen, hvis hun/han for eksempel må hoste. En lydsøyle viser lydutslagene for den som synstolker, og gir på den måten en bekreftelse på at lyden sendes ut.

Ulempen med Speekie er at den kun finnes i engelsk versjon. Appen er gratis for den som mottar, men den som sender må betale et engangsbeløp på 2 euro.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS.

Veiledning til bruk av appen

MediaLT har laget en demonstrasjonsvideo av appen:

Tilgjengelighet

Skjermleser

Relaterte apper

VoiceVision MovieReading YouDescribe

Beskrevet av Hilde Fresjarå