Sound Touch

Sound Touch er en app som inneholder bilder med tilhørende lyder innenfor ulike kategorier.

Sound Touch


Hvordan virker den?

Du får en meny med tegninger innenfor ulike kategorier. Ved å peke på en tegning vises et fotografi av begrepet med tilhørende lyd. Alle begrepene inneholder 5 – 7 ulike fotografier.

Innstillinger/ funksjoner

Gå til innstillingsmeny i enheten for å velge innstillinger.

  • Velg å få lest opp innhold i bildet (Voiceover).
  • Velg å vise tekst på foto.
  • Velg språk.
  • Autopilot (viser automatisk neste foto).
  • Skru av og på kategorier.
  • Valgalternativ for å lukke visning av foto og lyd.
  • Lås skjermbildet i minimum 4 sekunder.
  • Velg antall gjenstander på valgsiden (4 – 12).
  • Skjul bilde av griser eller slanger.

Pedagogisk bruk

Tegningene og fotografiene er tydelige og egner seg derfor som grunnlag for begrepsforståelse. Det at man får tilgang til ulike fotografier og lyder av samme begrep kan bidra til at forståelsen øker.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch. Kompatibel med Android.

Veiledning til bruk av appen

Video fra Top best apps for kids på Youtube:

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

Video Touch - Dyr Sound Touch 2

Beskrevet av Hilde Fresjarå