tre barn som ser på en telefon. foto

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre.
Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy, kan styrke sosial forståelse og fungering.

På nettsidene til Statped får du tips og ideer til pedagogisk bruk av nettbrett og smarttelefon for å fremme sosial fungering. Hver metode beskrives med tilhørende eksempler fra flere apper.

Statped – Sosial fungering med nettbrett og mobil