SnapType

Ta bilde av et skjema, en utfyllingsoppgave i en lærebok eller hva som helst, og bruk appen til å skrive inn det du ønsker i dokumentet du har tatt bilde av.

SnapType


Hvordan virker den?

Hvis du ikke har brukt denne appen før, vil du komme inn i et skjermbilde som viser en tom filoversikt, som etter hvert vil bli fylt opp med dine dokumenter. Her kan du velge å opprette et nytt dokument eller lage en ny mappe. Velg om du vil bruke det innbygde kameraet eller hente et bilde fra bildebiblioteket. Du kan også hent inn en PDF fil. Dokumentet du har valg eller tatt bilde av åpnes og du kan nå legge til tekst til dokumentet. Hold fingeren i ro på skjermen en liten stund og det vil dukke opp et skrivefelt, hvor du kan legge inn tekst. Bruk skjermtastaturet eller et hardwaretastatur. Hvis du har kjøpt fullversjonen kan du flytte teksten rundt på skjermen og tegne med et tegnverktøy. Resultatet av arbeidet ditt lagres automatisk, og du kan dele det med andre via mail, SMS, AirDrop med mer.

Innstillinger/ funksjoner

  • Innstillinger finner du under symbolet øverst til venstre i skjermbildet.
  • Bruk iCloud Av/På
  • Behold gule bokser når du eksporterer: Av/På: Når du legger til tekst vil den vises i en gul boks på skjermen. Du kan velge å ikke ha med den gule bakgrunnen på teksten når du eksporterer dokumentet eller deler det med andre.
  • Bruk forbedret lesbarhet Av/På : For noen vil det at fargevisningen på skjermen endres, føre til at skjermbildet blir lettere å se. I dette valget kan du velge hvilken farge du vil filtrere ut.

Video fra utvikler på Youtube:

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch. Kompatibel med Android.

Veiledning til bruk av appen

Video fra ICT Consultants på Youtube:

Tips og ideer til bruk av appen

Les om SnapType på Skolappar: http://www.skolappar.nu/snaptype/

Dette er et bloginnlegg fra en blog for ergoterapeuter: https://otswithapps.com/2014/07/01/snaptype-app-for-occupational-therapy-a-tool-for-dysgraphic-students/

Video fra utvikler på Youtube:

Tilgjengelighet

Beskrevet av Frank Lunde