elever som ser på nettbrett og telefon utendørs

Smartteknologi til lese- og skrivestøtte

Denne artikkelen gir en oversikt over lese- og skrivestøtte på mobiltelefoner og nettbrett. Her finner du også lenker til apper som er beskrevet i Appbiblioteket.

Artikkelen er skrevet av Hilde Fresjarå og  Frank Lunde.

Smarttelefoner og nettbrett med iOS/iPadOS og Android har innebygde muligheter for tilrettelegging for den som har lese- skrivevansker. De er en del av operativsystemet, og finnes i alle enheter der operativsystemet er av ny dato. For noen kan det også være nyttig med dedikerte apper som støtter lese- og skrivefunksjonen.

Appbiblioteket samarbeider med Statped.no om beskrivelse av apper. Statped har også laget gode oversikter over ressurser for lesing, skriving og teknologi.

Statped – digital lese- og skrivestøtte

Lesestøtte

iOS og iPadOS

iPad og iPhone og har innebygde hjelpefunksjoner som kan være nyttig for folk med lese- skrivevansker. Det dreier seg om talestøtte for lesing av tekst på skjermen. For å aktivere disse går du inn i Innstillinger, velger Tilgjengelighet/Opplest innhold og slår på de valgene du ønsker (Les opp markering og/ eller Les opp skjerm). Velg en forbedret utgave av stemmen på de språk som brukes mest ved å velge «Stemmer».

På iPad og iPhone finner du funksjonen «Talekontroller» som lar det styre opplesing fra skjerm ved hjelp av en meny som du alltid har tilgjengelig.

Apper for opplesning av tekst

Det finnes en rekke apper som kan bistå med opplesning av tekst. Flere av appene har også skannemulighet, slik at man f.eks. kan skanne inn en tekst fra en bok.

 • Prizmo Go: Dette er en app som gir muligheter for å få lest opp tekst du skanner inn ved hjelp av kameraet på iPhone eller iPad.
 • Office Lens: Dette er en app fra Microsoft med tekstgjenkjenning og talesyntese.
 • KNFBReader: Tar kopi fra trykt/maskinskrevet tekst, tolker det og leser det opp. Appen egentlig er laget til synshemmede, men dyslektikere kan ha god nytte av den. Appen finnes for operativsystemene iOS og Android.
 • Abletext: App med innebygget lupefunksjon og tekstgjekjenning.
 • IntoWords: Dette er en app som kan lese opp tekst og gi ordforslag og skrivehjelp.
 • Acapela TTS: Dette er en tekst-til-tale-motor med støtte for mange språk. Selve appen er gratis, men man må betale for stemmene. Appen er utviklet for Android. Appen har ikke innbyget tekstgjenkjenning.
 • Voicedream Reader: Leser teksten opp fra ulike typer dokumenter med stemmer fra Acapela. Meget fleksibel app hvor du kan velge utseende på teksten som leses. Leser du et PDF dokument kan du vise originalutseende på dokumentet med markering av opplesingen. Appen finnes for operativsystemene iOS og Android. Appen kan også spille av lydbøker i e-pub og daisy format.
 • Voicedream scanner: Denne appen er integrert i appen Voice Dream Reader (VDR). Ved hjelp av den kan du fort og enkelt legge til nye papirdokumenter i VDR ved å skanne dem via kameraet på nettbrettet eller smarttelefonen.
 • ClaroSpeak Plus: Men ClaroSpeak kan du fotografere en tekst og få den opplest. Appen har tekst til tale med integrert norsk stemme og en enkel måte å få lest opp tekst ved hjelp av telefon eller nettbrett.
 • Seeing AI: Denne appen bruker kameraet på iPhonen for å gi en bruker en beskrivelse av omgivelsene. Den er utviklet for personer med synshemming, men personer med lese- og skrivevansker kan også ha nytte av funksjonene “Short Text” og “Document”. Appen har ikke støtte for norsk språk.

Apper med lydbøker

 • Lydhør: I denne appen kan du låne og lytte til lydbøker i Daisyformat fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). For å få tilgang til appen, må man ha lånerett hos NLB.
 • EasyReader: En app til lesing av lydbøker i Daisy og E-pub 3 format.
 • Det finnes også flere tjenester som gir tilbud om abonnement på lydbøker.

Skrivestøtte

iOS og iPadOS

Autokorrektur og ordprediksjon er ofte en god støtte for personer som har skrivevansker. Standard norsk tastatur i iOS har ikke disse funksjonene, men det er mulig å laste ned alternative tastaturer som har flere funksjoner.

Talegjenkjenning kan være et nyttig hjelpemiddel, både for synshemmede, bevegelseshemmede og personer med skrivevansker til diktering og talekontroll. Talegjenkjenning gir muligheter til å snakke inn det du vil skrive, eller sende kommandoer til datamaskinen. På Kunnskapsbanken finner du en artikkel om talegjenkjenning.

 • Kunnskapsbanken – norsk talegjenkjenning

iOS har innebygget talegjenkjenning som fungerer for alle nyere enheter. Man får opp en mikrofon på tastaturet, så vil maskinen gjenkjenne teksten som leses inn.

Når man skal lese inn meldinger, kan man også benytte mikrofon for lydinnspilling og lese inn en lydmelding.

Man kan i tillegg benytte taleassistanse som ligger på telefonen eller nettbrettet. På iOS heter assistenten Siri. Androide telefoner har også innebygget taleassistanse.

Android

Standard tastatur på androide telefoner og nettbrett har autokorrektur og ordprediksjon. Det er også mulig å laste ned eksterne tastaturer til disse enhetene.

For å få talegjenkjenning på Androide enheter må man laste ned et alternativt tastatur.

Felles for alle talegjenkjenningsfunksjoner er at de krever internettilgang. Det er viktig å vurdere sikkerhet og sensitivitetshensyn, ettersom diktert tekst sendes som lyd til tjenesteleverandørenes servere.

Apper for skrivestøtte

I Appbiblioteket finner du beskrivelse av flere apper som kan være nyttige for de som trenger skrivestøtte. Vi vil særlig nevne:

 • Swiftkey: Skjermtastatur som erstatter det vanlig tastaturet. Tastaturet har norsk prediksjon, automatisk mellomrom og autokorrektur. Appen er tilgjengelig for iOS og Android.
 • Skoleskrift 2: Dette er et enkelt skriveprogram med talestøtte som leser opp bokstavlyden og ordene når du skriver. Appen er tilgjengelig for iOS, Android og Windows.
 • LingitSTL+: Denne likner på Skoleskrift, men har noen flere funksjoner, som f.eks. at man kan sette inn bilder.
 • Smash HD: Dette er en skriveapp som gir opplesning og lydering mens man skriver. Her kan man også sette inn egne bilder.
 • IntoWords: Dette er en app som gir lese- og skrivestøtte med talesyntese og ordforslag.  Appen er tilgjengelig for iOS, Android, Mac og på web.
 • Lingdys: App som leser det du skriver, og leser opp ferdige tekster. Appen har innbygget prediksjon, og er utviklet spesielt med tanke på personer med store lese- og skrivevansker.