student som ser på telefonen under forelesning

Smartteknologi som støtte for kognitiv funksjon

De aller fleste av oss bruker noen former for hjelpemidler eller støtte til kognitiv funksjon i det daglige. Her følger noen eksempler på apper som støtter kognitiv funksjon.

Kognitiv funksjon er et samlebegrep som omfatter det meste vi bruker hjernen til i det daglige. Læring, hukommelse, konsentrasjon, oppmerksomhet, planlegging, problemløsning og selvkontroll er evner som betegnes som kognitive funksjoner.

Kognitive hjelpemidler

De aller fleste av oss bruker noen former for hjelpemidler eller støtte til kognitiv funksjon i det daglige. Det kan for eksempel være at man skriver handleliste, eller bruker en kalender som hjelp til å huske avtaler. Dette er altså ikke noe nytt som har kommet med smarttelefoner og nettbrett. Men fordi denne type kognitive hjelpemidler er så vanlig å bruke, finnes det nå mange apper som kan hjelpe oss med disse tingene.

Å bruke app kan ofte være bedre enn å skrive handlelisten på en papirlapp eller føre avtaler i en papirkalender. Appenes fordel er at de ofte har flere muligheter for individuell tilpasning, ulik organisering, påminnelser, mulighet for fjerntilgang, med mer.

Her følger noen eksempler på apper som støtter kognitiv funksjon.

Notatfunksjoner og huskelister

Appen Google Keep er standard programvare i Android, men kan også brukes med andre operativsystemer (Android, iOS, Windows; nettbrett, smarttelefon, PC og Mac). Appen er en form for organisering av «gule lapper», men har også en del gode løsninger for å organisere og følge opp det du har notert. Notatene kan ha flere ulike formater, inkludert vanlig tekst, lydopptak, foto og fritegning/håndskrift.

Hvis du snakker inn en beskjed vil taleopptakeren også registrere det som tekst, og du kan velge å beholde teksten, talen, eller begge. Google Keep baserer seg på vanlig brukerinnlogging med en gmail-konto, og synkroniseres dermed på tvers av enheter for samme bruker. Dette er et svært fleksibelt og anvendelig verktøy som kan være nyttig for de fleste, med eller uten kognitive vansker.

Et alternativ til Google Keep er Evernote, som har mange av de samme funksjonene. Også denne er tilgjengelig for både Android, iOS og Windows.

Appen Notability gir mulighet for å ta notater med styluspenn eller tastatur. Du kan også ta lydopptak av forelesninger, for så å ta notater underveis. Senere kan du trykke på notatene for å spole opptak til ulike steder i forelesningen. Appen er tilgjengelig for iOS.

Kalender og dagsplan

Både iOS, Android og Windows har vanligvis en kalender inkludert som standard verktøy. Disse kan være gode nok for mange, og har muligheter for noen individuelle tilpasninger som ulike visninger, alarmer/påminnelser, fargekoder og å knytte avtalen til et sted på kartet. Her kan du lese mer om hvordan du kan tilpasse en standard kalender:

For noen personer med kognitive utfordringer kan de innebygde kalenderne bli for omfattende eller vanskelig å bruke. Det finnes alternative apper som er enklere i bruk.

Med virkning fra 01.03.19 har NAV inngått rammeavtale for kalendere og planleggingssystemer. Det har ikke vært rammeavtale på disse hjelpemidlene tidligere, og avtalen gjelder til 28.02.2022.

Post fem i avtalen inneholder digitale planleggingssystemer som programvare eller app. Fire produkter er tatt inn, rangert fra 1 – 4. Det høyest rangerte produktet skal velges først, så sant det dekker brukerens behov.

Felles for appene / programvarene er at de gir tydelig oversikt og struktur over dagens aktiviteter og gir brukeren påminnelse når noe skal skje. Det er mulig å tilpasse hvor mye informasjon som skal vises og hvordan den skal se ut. Bilder, symboler og lyd kan brukes for å gjøre informasjonen så tydelig som mulig.

Appene er ment for installasjon på brukerens egen smarttelefon, nettbrett eller PC. Siden en del av brukerne trenger bistand til å legge inn aktiviteter og oppdatere kalenderen, kan den administreres av en hjelper via internett fra andre enheter.

Det er mulig å laste ned en 30 dagers gratis prøvelisens for å finne ut om løsningen fungerer. Dette kan være lurt å gjøre før en evt. søknad til NAV Hjelpemiddelsentral.

Du finner oversikt og flere opplysninger om de enkelte produktene i postoversikten i Hjelpemiddeldatabasen

MemoAssist (iOS) er en kalenderapp som gir oversikt og struktur i hverdagen. Den har enklere utseende og brukeregenskaper enn standardkalenderne, og benytter både bilder og lyd for å varsle deg om avtaler og gjøremål du har lagt inn i kalenderen. Man kan legge til egne bildesymboler for å knytte appens utseende tettere til sin personlige bruk. Appen kan åpnes for fjernstyring slik at f.eks. en pårørende eller arbeidsgiver kan legge til avtaler og påminnelser.

HandiKalender (iOS og Android) og Handi 5 SW (Android) er tids- og planleggingskalendere. Man kan gjøre kalenderen ekstra tydelig med bilder, lyd og nedtelling. Kalenderen kan administreres av en eller flere støttepersoner via skytjenesten «myAbilia».

Mobilize Me (iOS og Android) er en kalender med bilder, tidsmarkører og flere funksjoner som hjelper personer med behov for tydelig og visuell struktur.  Appen består av en planleggingsmodul og en dagskalender. I planleggingsmodulen lages struktur og rutiner. Dagskalenderen er den modulen brukeren forholder seg til.

Andre typer apper

«Pomodoro» er en metode for å styre tidsbruken på en effektiv måte. Focus To-Do (tidligere Pomodoro) er ikke en kalenderapp, men en enkel tidtaker som brukes for å organisere arbeidstid og pauser. Prinsippet er at korte, regelmessige pauser kan bidra til mer effektiv jobbing og forebygge utmattelse. Ulike apper som baserer seg på Pomodoro-prinsippet finnes for alle plattformer.

Tankekart kan være nyttig når man skal lære mye nytt, som i skole/-studiesammenheng, og til planlegging. Det finnes mange tankekart-apper tilgjengelig. Eksempler på slike er SimpleMind mind mapping, og MindNode. Disse virker på både telefoner og nettbrett. Men det er lettere å få oversikt på større skjerm, derfor kan bruken være enklere på nettbrett enn på smarttelefon.

Mine Sirkler (iOS og Android) er utviklet for personer med Asperger, autisme og andre som strever med sosiale relasjoner. Appen er et sosialt atferdskart som definerer ulike sosiale arenaer i form av «sirkler». Den forteller hva som er passende oppførsel i ulike situasjoner, for eksempel alene, med familien, på jobb og med bekjente. Den forklarer hvilke krav og regler som gjelder på den enkelte arena, og tydeliggjør hvordan de sosiale kravene endrer seg mellom de forskjellige sirklene.

Bring (iOS og Android)  er en handleliste med illustrasjoner som kan deles med andre. Den gir mulighet for varsling om en legger til noe på delte handlelister, skal innom butikken eller nettopp har handlet.

Påminnelser er Apples egen app som hjelper deg å huske. Appen fungerer på tvers av alle plattformene til dine Apple produkter.

Hvor er? er Apples egen app for å finne hvor dine venner og familie oppholder seg i øyeblikket. Du kan også få hjelp til å finne posisjonen til dine Appleprodukter.

Appbiblioteket beskriver også andre typer apper som kan være til støtte for kognitiv funksjon. Det kan f.eks. være apper for matlaging, ordbøker, timere og kart. Filtrer søk etter apper under “avgrens søk” med funksjonsnedsettelse – kognisjon for å få opp aktuelle apper.

På Kunnskapsbanken kan du lese mer om kognisjon og kognitive hjelpemidler.