to barn som sitter på en puff med nettbrett og telefon. foto

Smartteknologi for ASK-brukere

I denne artikkelen finner du oversikt over bruk av smartteknologi for mennesker som mangler funksjonell tale, og som trenger støtte til kommunikasjon. Her finner du lenker til aktuelle apper som er beskrevet i Appbiblioteket.

Artikkelen er skrevet av Hilde Fresjarå og Frank Lunde

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) innbefatter ethvert kommunikasjonssystem som gjør det mulig for en person uten forståelig tale å uttrykke seg. Det kan være håndtegn, grafiske tegn eller skriftspråk. Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, har behov for alternative kommunikasjonsformer for å uttrykke seg slik at de kan bli forstått av andre mennesker.

Mer informasjon om ASK og muligheter for tilrettelegging for denne gruppa finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Utdanningsdirektoratet – ASK

På Kunnskapsbanken finner du også egne sider om ASK

Kunnskapsbanken – Kommunikasjon

På Statped.no finner temaside og E-læring om ASK

Statped – ASK

Bruk av smartteknologi for mennesker med kommunikasjonsnedsettelser

Databaserte kommunikasjonshjelpemidler har vært i bruk i mange år. I de senere årene har også nettbrett og mobiltelefoner vært tatt i bruk som kommunikasjonsstøtte. Fordelen med å bruke et standard nettbrett eller en telefon er at brukeren eller de pårørende kjenner teknologien fra før. For noen, særlig unge mennesker kan det også være viktig at teknologien likner på det andre går rundt med til daglig slik at man kjenner seg mindre stigmatisert.

Mange av standardfunksjonene som finnes på en smarttelefon eller et nettbrett gir også mange muligheter for kommunikasjon, f.eks. bruk av bilder, video, tegning, opplesning av tekst, kalender, kart, SMS, sosiale medier og notater. Afasiforbundet i Norge har utviklet et idehefte som viser mange av disse mulighetene.

Afasiforbundet – iPad som hjelpemiddel ved afasi

Det er også utviklet flere apper for alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK) som kan lastes ned fra Appstore eller Google Play, og flere er oversatt til norsk. Vi vil i fortsettelsen nevne noen av disse.

Apper for tidlig kommunikasjon

For barn eller voksne som er på et tidlig nivå i kommunikasjonen er det laget flere apper som gir en introduksjon til bruk av et kommunikasjonshjelpemiddel.

Snap Scene

Dette er en bildebasert kommunikasjonsapp som er utviklet for barn som skal lære å bruke et kommunikasjonshjelpemiddel. Appen er basert på Dr. Janice Lights forskning om kommunikasjon via visuelle scener. Ifølge hennes forskning er bruk av visuelle scener en god strategi å starte med et kommunikasjonshjelpemiddel for små barn. Du kan lese mer om hennes forskning i magasinet AAC.

AAC nr. 3 2012

Språkkista: tegn og symbol

Språkkista er først og fremst utviklet for små barn som skal lære ord og begreper. Materiellet finnes som konkret materiell og som apper til nettbrett. Denne appen inneholder en bildebank på 300 ord og begreper innenfor ulike tema. I tillegg til fotografier, tekst og tale finner man også videoer med tegn og Widgit Symboler.

Kommunikasjonsapper med grafiske tegn

Det finnes også en rekke kommunikasjonsapper med grafiske tegn eller symboler. Du kan lese mer om grafiske tegn på Kunnskapsbanken.

Kunnskapsbanken – hva er ASK?

Disse appene er ofte enklere å tilpasse, men gir ofte færre muligheter for tilpasning enn et større program som installeres på en PC. Hva man velger er avhengig av brukerens behov for tilrettelegging, for eksempel om man trenger alternativ betjening som bryterstyring eller øyestyring.

Grid Player

GridPlayer er en app for iOS med grafiske tegn (Symbol Stix og Widgit Symboler) og norsk talesyntese. I appen følger det med noen ferdige kommunikasjonsoppsett. For å lage egne tilpasninger trenger du en full GRID 3 lisens på en Windows maskin. GRID3 kan også benyttes på et Windows-basert nettbrett som kommunikasjonshjelpemiddel.

iOS innbygde bryterstyring kan benyttes som alternative betjening i GridPlayer. Betjeningsinnstillinger, innspilt lyd og egne bilder overføres ikke fra Grid 3 oppsettet i Windows til Gridplayer.

Widgit Go

Widgit Go er en app med Widgit Symboler som kan benyttes for å lage kommunikasjonsprogram for iOS. Appen kan også benyttes til å skrive enkle dokumenter med symboler og tekst fra symboltavler. Du kan redigere direkte på enheten, eller overføre oppsett via Dropbox. Widgit Go kan ikke benytte iOS innebygde bryterstyring.

Snap Core First

Denne appen bruker grafiske tegn som ved enkle trykk gir rask auditiv tilbakemelding. Du kan velge hvor mange ruter/knapper du skal bruke, fra én stor knapp opp til 8 x 10 små. Det vil si at du lett kan endre mulighetene ettersom brukeren utvikler seg.

Andre typer apper med grafiske tegn

Det utvikles også andre typer apper som har grafiske tegn som supplement. Det kan være som hjelp til å forstå en tekst, eller med snakkeark som gir muligheter til kommunikasjon i appen.

Bokbussen

Bokbussen er en samling bøker med lettlest tekst fra GAN Aschehoug. Bøkene er innlest på ulike språk, og finnes også med grafiske tegn (Widgit Symboler) på bokmål og nynorsk.

Widgit Writer

Dette er en tekstbehandler til iOS som gir støtte med grafiske tegn etterhvert som man skriver. For å få tilgang til symboliseringen må man ha en brukerkonto til Widgit Online.

Bokapper fra Statped

Statped har utviklet en rekke bokapper som gir mulighet for tilrettelegging for ulike grupper. Flere av disse har også mulighet for tilrettelegging med grafiske tegn (Widgit Symboler), for eksempel Brage lager grimaser.

Apper med tegnstøtte

Håndtegn er ord som utformes med hendene. Talespråk supplert med håndtegn kalles Norsk med Tegnstøtte (NMT) eller Tegn-til-tale. Mange ASK-brukere benytter denne kommunikasjonsformen, enten separat eller i kombinasjon med andre kommunikasjonsformer som for eksempel grafiske tegn. Du kan lese mer om håndtegn på nettsidene til Isaac Norge.

Isaac Norge – Manuelle tegn/ håndtegn

Tegnordboka

Tegnordbok er en app med videoer av tegn fra døves tegnspråk slik det brukes i Norge. De samme tegnene brukes ofte av de som bruker NMT. Tegnordboka har også en egen nettside der man kan legge inn egne, private tegn (Minetegn.no).

Minetegn

Minetegn.no finnes også som egen app. I denne kan du lage din personlige tegnordbok.

Bokapper fra Statped

Disse bokappene gir også mulighet for tilrettelegging for de som bruker tegnstøtte eller norsk tegnspråk.

Kommunikasjonsapper med tekst

Å lære å lese og skrive gir nye muligheter for ASK-brukere. Man blir mindre avhengig av oppsett med grafiske tegn, og kan for eksempel benytte seg av ordprediksjon og ferdige fraser. Det er utviklet flere apper som gir slike muligheter.

Predictable

Predictable er en applikasjon for iOS og Android med ordprediksjon og talesyntese. Appen kan lagre fraser i en frasebank for rask tilgang, og har en frekvensordliste som foreslår først de ord og uttrykk som brukes hyppigst. Den har også et kategorimappesystem der det kan lages favorittema som kan linkes opp mot for eksempel nettsider, Skype eller YouTube. Det kan sendes SMS, e-post, oppdatere Facebook og Twitter rett fra applikasjonen.

Proloquo4Text

Denne appen gir tilgang til ord- og setningsprediksjon og personlige uttrykk. Appen har innebygget talesyntese. Den er utviklet for iOS, og gir også mulighet til bruk sammen med Apple Watch.

Apple Watch appen installeres automatisk når du har lastet ned Proloque4Text til en iPhone som er knyttet til en Apple Watch. Appen gir tilgang til fraser som du har lagt inn i appen på iPhone. Når du har valgt en frase vil meldingen vises med større skrift og motsatt vei for brukeren og meldingen vil bli lest opp på Apple Watch.

Apper for skriving

Det er utviklet en rekke apper som gir støtte for den som skal skrive egen tekst. Det kan for eksempel være ordprediksjon, stavekontroll og opplesning av tekst mens man skriver.

Å få lyd på tastaturet kan være en støtte for mange som strever med språket og skriving. Når du skriver vil eleven/personen få en umiddelbar tilbakemelding på det som er skrevet. Dette kan være på bokstav-, ord- eller setningsnivå etter behovet for den som skriver. Dette kan gjøres ved innstillinger på de ulike appene/programvaren.

IntoWords

IntoWords er en tekstbehandler som har talesyntese og som gir ordforslag når du skriver. Det er også funksjoner som lar deg ta bilder av tekst og gjøre en tekstgjenkjenning slik at den kan leses høyt med talesyntese.

Smash HD

Dette er en enkel tekstbehandler for iOS med mulighet til å sette inn bilder og høre lyder, ord og setninger mens man skriver.

Skoleskrift

Skoleskrift 2 og 3 er skriveprogram med talesyntese som leser opp bokstavlyden og ordene når du skriver. Disse er utviklet for alle plattformer.

Alternative tastaturer

For noen ASK-brukere kan det være tilstrekkelig å benytte de ordinære appene for skriving som følger med enheten. Standard tastatur på androide telefoner og nettbrett har autokorrektur og ordprediksjon. Standard norsk tastatur i iOS har ikke disse funksjonene, men det er mulig å laste ned alternative tastaturer som har flere funksjoner.

Lesetrening

Å lære å lese og skrive kan være utfordrende for barn som ikke har tale. Det er utviklet en app som kan støtte prosessen med å lære å lese for barn som ikke har tale. Accessible Literacy Learning (ALL) er et evidensbasert instruskjonsprogram laget for å gi systematisk opplæring i grunnleggende leseferdigheter med hjelp av bilder og symboler.

Accessible Literacy Learning

Apper for språk- og begrepstrening

Telefon eller nettbrett gir også mange muligheter for språk- og begrepstrening for barn, ungdom og voksne med kommunikasjonsnedsettelser. Det kan være verktøy der man lager eget innhold, f.eks. tankekart, tegneserier eller bøker. Det er mange slike apper som er beskrevet i Appbiblioteket. Vi vil særlig nevne:

Det kan også være apper som stimulerer til utforsking og lek. Hvilke apper som egner seg til dette, er avhengig av interesser, kognitivt nivå og alder, men her en noen eksempler:

I Appbiblioteket finnes også andre apper som er aktuelle for denne gruppa. Hvis du søker etter Funksjonsnedsettelse – Kommunikasjon/ ASK vil du finne flere. Vi som jobber med Appbiblioteket er interessert i dine erfaringer med bruk av appene. Husk at du alltid kan legge igjen en kommentar under beskrivelsen, eller sende oss en melding via kontaktsiden.