elever som jobber ved pulten med programmering

Slik kan apper og spill kombineres med fysiske leker

Mange apper kan kombineres med fysiske leker. Disse bygger en bro mellom fysisk og digital lek og læring.

På Barnevakten.no finner du en oversikt over apper og spill som kombineres med fysiske leker.

Statped.no har også beskrevet flere leker som kombineres med apper. LEGO Kodingekspressen er et togsett med DUPLO-klosser og app som gir en introduksjon til programmering. I et innlegg fra SPOT 2021 ble det presentert hvordan Kodingekspressen kan brukes i lek med barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Med LEGO WeDo får legofigurer liv gjennom programmering.

Med roboten Dash kan elever tilegne seg  grunnleggende ferdigheter i logisk tenkning, algoritmisk tenkning, samarbeid og programmering.

Sphero Sprk+ er en robotball du kan programmere og fjernstyre med enheten din. Opplev at den blir levende ved hjelp av appen Sphero Edu.

Med kodebrikkene i Osmo kan elevene bruke flere sanser i lek og læring ved å kombinere apper og konkrete brikker.