Skriv og Lær HD

Skriv og Lær HD er en app som gir mange muligheter for skrivetrening med barn.

Skriv og Lær HD


Hvordan virker den?

Dette er en pedagogisk app til iPad som tilbyr skriveoppgaver på forskjellige nivåer. Appen er tilrettelagt for metoden STL+, å skrive seg til lesing med talende tastatur.

Innstillinger/ funksjoner

Appen er delt inn i tre moduler:

ABC

Denne aktiviteten gir mulighet for å trene hver bokstav grundig. Aktiviteten har ulike oppgaver:

  • Trykk på bokstaven du hører (med mulighet til å få hint).
  • Få en presentasjon av bokstavene med tilhørende bilder.

Ord

I denne modulen skal elevene skrive av ord. De får tilgang på flere hjelpemidler:

  • Spille av lyden av ordet igjen.
  • Få markert ordets bokstaver på tastaturet.
  • Få vist korrekt bokstav.
  • Få spilt av bokstavlyd ved å trykke på tomme felter.

Skriv

Her kan elevene skrive fritt med lydstøtte. Ved å dobbeltrykke på den blå toppbjelken får du tilgang til øvingsarkivet. Det består av:

  • Diktat – skriv av ord som dikteres.
  • Skriv av – skriv av skrevne ord.
  • Fortell – svar på spørsmål og oppgaver (trykk på “tren-knappen” for å få tilgang til underkategorier)

Pedagogisk bruk

Appen har en rekke muligheter som gjør den egnet for elever som befinner seg på ulike nivå.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

I Facebookgruppen Læringsteknologi 2020 finner du manual og pedagogiske tips til bruk av appen.

Facebook – Læringsteknologi 2020

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Smash HD Lingit STL+ Skoleskrift 2

Apper fra samme leverandør

Jetmobile har utviklet flere apper som kan brukes til lese- og skrivetrening for barn.

Beskrevet av Hilde Fresjarå