Ung jente som ligger på senga med nettbrett. Foto

Sjekkliste for universell utforming av apper

Med denne sjekklisten fra Universell Utforming AS får du hjelp til å vurdere om apper til iPad og iPhone tilfredsstiller krav til universell utforming.

Sjekklisten er utviklet for å gi en pekepinn på om hvorvidt appen tilfredsstiller de mest grunnleggende kravene til universell utforming og er egnet til bruk i undervisningen av barn med en funksjonsnedsettelse.

Sjekklisten består av 10 spørsmål som man kan svare ja eller nei på. Den er laget med tanke på at man skal kunne utføre kontrollen uten å ha bakgrunn innen universell utforming eller ha utstrakte dataferdigheter.

Universell utforming AS – Sjekkliste for universell utforming av apper