Seniorsmart

Seniorsmart er en app som enkelt gir deg oversikt over aktiviteter både i nærområdet og andre steder, som passer for seniorer.

Seniorsmart


Hvordan virker den?

SeniorSmart gir deg oversikt over aktiviteter som passer for deg, enten det er i ditt nærområde eller lengre unna. Du kan melde deg på aktivitetene som tilbyderne har lagt ut, du kan invitere venner med på aktiviteter eller du kan lage deg din egen gruppe som gjør noe aktivt sammen.

Innstillinger/ funksjoner

Appen installerer du på din egen telefon eller nettbrett og du vil umiddelbart få oversikt over aktiviteter i ditt nærområde. Du kan selv enkelt definere hvor stort ditt nærområde skal være, fra 10 til 100 km og appen finner aktivitetene innen det området du har definert. Du kan også søke på geografiske områder.

Tilbydere, det vil si kommuner, lag og foreninger får tilgang til et web-grensesnitt på PC hvor de enkelt kan legge inn aktiviteter.

Appen har et svært enkelt brukergrensesnitt. Når du logger deg inn på appen, får du bare opp 4 knapper med 4 enkle valg. Brukergrensesnittet er enkelt, brukervennlig, lett leselig, forståelig og følger kravene til universell utforming.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS.

Veiledning til bruk av appen

Video på Youtube fra utvikler:

Tips og ideer til bruk av appen

SeniorSmart holder deg oppdatert på alle tilbud for eldre i nærområdet ditt og kan være en enkel hjelp på vei til et mer aktivt liv.

Tilgjengelighet

Beskrevet av Elin Svendsen

Elin Svendsen

NAV Hjelpemiddelsentral, Sør-Trøndelag