Scene & Heard

Med appen Scene&Heard kan du lage visuelle scener ved hjelp av lyd, video, bilder og symboler (Widgit) som støtte.

Scene & Heard


Hvordan virker den?

Appen er et interaktiv, kontekstbasert kommunikasjons- og læringsverktøy. Scene&Heard er utviklet for å kunne lage scener og historier med lyd- og videoklipp med Widgitsymboler som støtte. Du kan lage scener selv med egne bilder, video og lyd eller bruke de ferdiglagde scenene som ligger i appen. Appen inneholder over 1000 Widgitsymboler.

Innstillinger/ funksjoner

  • Lage hotspots (tagge et element i en scene) slik at bildet blir interaktivt.
  • Lag eller importer videoer.
  • Ferdige oppsett av scener.
  • Del scener på Facebook eller Twitter.
  • Bryterstyring innebygget i appen: 1 eller 2 brytere.

Pedagogisk bruk

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, har behov for en alternativ supplerende kommunikasjonsform (ASK) for å kunne uttrykke seg. Det skilles gjerne mellom de som har behov for et uttrykksmiddel, støttespråk eller alternativt språk. Det kan blant annet være personer med afasi, Downs syndrom, autsimespekterforstyrrelser, traumatisk hjerneskade eller døvhet.

Personer med behov for ASK er alle ulike og trenger ulik grad av tilpasning i forhold til å kunne få funksjonell kommunikasjon. Apper som brukes til dette formålet må derfor tilpasses etter individuelle behov for å kunne fungere som gode kommunikasjonsverktøy.

Med Scene&Heard lager du scener og historier selv og kan på denne måten gjøre individuelle tilpasninger for ulike behov. Appen kan også brukes som kommunikasjons- og læringsverktøy for personer ikke bruker symbolspråk, men har behov for visuell og auditiv støtte i innlæringen av blant annet språk og sosiale ferdigheter.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad, og iPod touch.

Veiledning til bruk av appen

Video fra TherapyBox:

Tips og ideer til bruk av appen

  • Hjem – skole/barnehage samarbeid.
  • Videoinstruksjoner til ADL (aktiviteter i dagliglivet): Lage videoer som viser hvordan en bestemt oppgave skal gjennomføres, gjerne steg for steg. Dette legger til rette for visuell og auditiv støtte, samt mulighet for repetisjon ved behov i innlæringen.
  • Videodagbok: Vise gjennom bilder, film og lydopptak hva som har skjedd i løpet av dagen og hva som skal skje.
  • Sosiale historier: visualisere sosial samhandling gjennom bilder og video til samtale og refleksjon.
  • Jobbe med grunnleggende ferdigheter som årsak – virkning.

Tilgjengelighet

Bryterstyring

Relaterte apper

Widgit Go Snap Scene

Apper fra samme leverandør

Utgiveren har utviklet en rekke apper til kommunikasjon og læring.

Beskrevet av Statped