Scan How 2

Appen benytter tekst, bilder, video, lyd og farger til å skreddersy veiledninger (workflows) til alle typer oppgaver. Disse veiledningene kan aktiviseres ved å scanne en vedlagt QR-kode.

Scan How 2


Hvordan virker den?

Scan How 2 blir brukt av både brukere og personale på skoler, spesialskoler, i boliger for funksjonshemmede, i barnehager, osv. Appen er et godt hjelpemiddel for å strukturere oppgaver og skape oversikt. Den er spesielt godt egnet til å lage veiledninger til innlæring av arbeidsoppgaver og rutiner. Eksempler kan være rengjøring eller matlaging, og veiledningene kan benyttes av både brukere og personale.

Innstillinger/ funksjoner

Når man skal lage en veiledning (Workflow), må dette gjøres med iPad. iPhone kan ikke brukes til å lage veiledninger. 

Under verktøyfunksjonen finner man informasjon om appen, mulighet for å snu kamerafunksjonen til begge sider av iOS enheten, en funksjon for å opprette QR-koder samt en hjelpefunksjon som viser hvordan appen fungerer.

Det er kjapt og lettvint å lage veiledninger i Scan How 2 ved å installere videoklipp, bilder og tekst. Appen er enkel og oversiktlig å benytte.

Det er tre forskjellige brukernivåer i Scan How; Admin, Creator og Viewer. Admin kan opprette og slette øvrige brukere – både Creators og Viewers. Admin funksjonene kan for eks. ligge på ledernivå. Creator er den som utarbeider veiledningene, og er som regel en fagperson, lærer eller pårørende. Creator kan tilføye og slette Viewers og veiledninger samt dele veiledninger med andre. Viewer er brukeren som det hele handler om, og som veiledningene skal hjelpe.

For å få tilgang til appen må man tegne et månedsabonnement ut fra hvor mange brukere som skal tilknyttes.

Det er mulig å prøve appen før man kjøper den inn. Man får da kun tilgang til én veiledning. Dette gjøres ved å klikke på “Try app” i dialogboksen som kommer fram når man logger seg inn.

Pedagogisk bruk

De forskjellige veiledningene plasseres i Scan How 2 sitt eget sikrede skylagringssystem hvorfra de igjen kan deles med de man ønsker. Dette kan være elever, foreldre, personale, osv.

For brukerne bidrar Scan How 2 til å skape større selvstendighet i utførelsen av forskjellige dagligdagse oppgaver.

Personalet kan benytte appen til å lage forskjellige prosessbeskrivelser slik at alle de ansatte kan utføre oppgavene på samme måte. Dette skaper igjen forutsigbarhet for brukerne. Disse oppgavene kan være forflytningsveiledninger, medisinguider, beskrivelse av den enkelte brukers rutiner og generell videreformidling av informasjon mellom personalet.

I Norge benyttes Scan How 2 blant annet i Emma MeDLiv som er en visningsleilighet for velferdsteknologi rettet mot personer med en utviklingshemming. Leiligheten ligger på Emma Hjort i Bærum kommune. I Emma MeDLiv benytter de Scan How 2 til å kompensere for de områdene der de ikke har funnet annen teknologi som kan avhjelpe en konkret situasjon.

Bærum kommune – Emma MeDLiv

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS og Android.

Veiledning til bruk av appen

Informasjon fra utvikler på Youtube:

Tilgjengelighet

Beskrevet av Fred Seter