Same Same – Match identical items

Step by Step har utviklet en rekke apper til iPad for barn som trener grunnleggende begreper, sortering og kategorisering.

Same Same – Match identical items


Hvordan virker den?

Appen er utviklet for små barn som skal lære å matche like objekter. Alle appene i serien har design og innstillingsmuligheter som gjør dem anvendelige for barn med behov for tilrettelegging.

Innstillinger/ funksjoner

  • Visuell guiding i bruk (med mulighet for innstillinger).
  • Tilgjengelighet for barn med bevegelsesvansker (klikk og dra eller trykk på riktig svar).
  • Innstillinger for lyd og musikk (skru av eller spill inn egen lyd).

Appen gir tilbakemeldinger på engelsk, men det er mulig å skru av tilbakemeldingene eller lese inn egen lyd i hvert spill.

Pedagogisk bruk

Step by Step har mange varianter av spill som trener blant annet sortering, kategorisering, retning og enkle puslespill. Spillene er utviklet for små barn, men flere av dem har bilder som er aldersuavhengige og som også kan benyttes for eldre brukere.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler:

Tilgjengelighet

Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

Match It Up 1 Sorting Puzzles for Kids

Apper fra samme leverandør

Se nettstedet til Step by Step som viser flere spill med liknende funksjonalitet.

Beskrevet av Hilde Fresjarå