RegIT

RegIT er en digital helsedagbok som hjelper deg med å få oversikt i ditt eget/barns sykdomsbilde. I RegIT registrerer du alt du opplever i løpet av en dag.

RegIT


Hvordan virker den?

Appen ble laget av en mor til et kronisk sykt barn. Hun oppdaget fort at det var mye informasjon som skulle samles, og deles med mange mennesker. Det ble for sårbart, og informasjon forsvant mellom leddene. Moren oppdaget også at hun slet med å huske viktig informasjon selv. Hun laget derfor RegIT digitale helsedagbok som et hjelpemiddel som var tilpasset brukerbehovet.

Innstillinger/ funksjoner

Du registrer det du har behov å for å kartlegge som:

 • Mat
 • Symptomer
 • Pollen
 • Dyr
 • Humør
 • Behandling
 • Eksem/utslett
 • Kg/høyde
 • Smerte
 • Fravær
 • Søvn
 • Huskelapp til lege

Man kan dele kalenderen til barn med andre abonnementer som har familieabonnement.
Dette gjør at alle er oppdatert med ny informasjon, det gjør samarbeid enklere.

Det er en egen del i appen der du kan skanne inn bilder av:

 • beredskapsplaner
 • ja/nei lister
 • medisinlister
 • eller andre dokumenter du mener er viktig å ha i RegIT for å sikre at alle er oppdatert.

RegIT har et eget barnehageabonnement som gjør at barnehagen også er fullstendig oppdatert på barnet. På denne måten unngår man også hull i kartleggingen. Alt vises i en visuell kalender som er bygget opp av farger og symboler. Dette gjør at oversikten blir mye bedre og det er lettere å finne et mønster i sykdommen.

RegIT er abonnement basert og koster:

 • Kr 24 ,- pr. mnd for singel abonnement
 • Kr 39,- pr. mnd for familieabonnement
  *Egne priser for barnehage

Det er ingen bindingstid, og man kan si opp abonnementet når man måtte ønske.

RegIT er ikke en erstatning for lege, men et hjelpemiddel som brukes i samråd med lege.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS.

Veiledning til bruk av appen

Kartlegging av allergi og andre kostregulerte sykdommer er ofte vanskelig å få oversikt over. Det er som et stort puslespill, der brikkene forandres hele tiden. RegIT er et verktøy som skal hjelpe deg med å lettere få oversikten du trenger for å få kontroll over din sykdom og ditt sykdomsbilde.

Alarm

I menyen finner man funksjonen mine alarmer. Det kan være greit å være klar over at den er forhåndsinnstilt til å minne om å registrere opplysninger i Regit hver kveld kl. 20.00. Dersom man ikke vil ha den påminnelsen, kan den skrus av under innstillinger på smarttelefonen/nettbrettet. I menyen til appen er det lagt opp til at man også kan legge inn alarmen på et annet tidspunkt. Denne funksjonen fungerte imidlertid ikke da vi testet appen. Det har også vært enkelte andre funksjoner der det tekniske ikke har fungert optimalt. Blant annet å legge inn søvn manuelt.

Kalender

Ved hjelp av kalenderen kan du kartlegge mat, eksem og allergener, og få oversikt over kroppens reaksjoner. Resultatet kan vises i oversiktlige tabeller for eks. fra siste måned. Eller man kan klikke seg inn på en bestemt dato og se hva som ble registrert akkurat den dagen.

Grafer

Ved å registrere søvn, vekt og høyde, kan man få dem presentert i oversiktlige grafer fra måned til måned. Disse kan omgjøres til PDF, og sendes på e-post til for eks. fastlegen.

Del informasjon

All informasjon som registreres kan deles med familie, barnehagen, skole og lege. Alle kan ha tilgang til samme kalender for å følge barnet i hverdagen.

Prøvesvar

Man kan legge inn verdier på prøvesvar fra legen når man mottar det.

Video fra utvikler på Youtube

Tilgjengelighet

Beskrevet av Fred Seter