Puppet Pals HD

Med Puppet Pals HD kan du fortelle historier gjennom animerte karakterer i ditt eget teater.

Puppet Pals HD


Hvordan virker den?

Puppet Pals HD er en verktøy-app for å lage og spille inn fortellinger fortalt gjennom animerte figurer.

Innstillinger/ funksjoner

  • Appen er utformet som et dukketeater og har flere figurer og bakgrunner å velge mellom.
  • Du kan også bruke egne bilder som bakgrunn eller klippe ut figurer fra bilder.
  • Menyen er oversiktlig og figurene styres ved å dra i dem.
  • Filmen kan deles med andre via e-post, Dropbox eller lignende, samt hentes opp i andre apper til videre redigering.
  • Puppet Pals HD Director`s pass er en oppgratert versjon med flere figurer.
  • Puppet Pals 2 er en nyere versjon med andre muligheter.

Pedagogisk bruk

Appen er et spesielt godt verktøy for de som trenger alternativer til skriftlig arbeid eller muntlig presentasjon. Det er en fin måte å levendegjøre fagstoff på, samtidig som elevene får uttrykke seg kreativt og vise hva de har lært.

Visualisering, konkretisering og praktisk tilnærming til fagstoff gir elever rom for å bearbeide innholdet gjennom å bruke flere sanser i læringsprosessen. Noen elever har vansker med å forstå innholdet i tale eller tekst, andre med å lese eller konsentrere seg. De vil dra nytte av andre måter å ta inn kunnskap på enn kun muntlig og skriftlig presentasjon.

Apper som Puppet Pals HD vil som et presentasjonsverktøy stimulere til bruk av flere sanser og appellere til ulike læringsstiler. Det gjelder både når læreren bruker appen til å presentere nytt fagstoff og når elevene får bearbeide fagstoffet gjennom animasjon.

Elever som har behov for å øve seg på tale, kan bruke Puppet Pals HD som et taletreningsverktøy. Forskjellige karakterer gir muligheter til å øve på artikulasjon, stemmeleie, tempo, tonefall og volum. Elever som strever med muntlig framlegg kan med denne appen lage presentasjonen sin i forkant. Da får eleven presentere og vise sin kunnskap uten at vansken er til hinder under framlegget.

Produksjon av fortelling ved bruk av animasjon kan være en kompleks prosess med krav til struktur. Elever med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker vil derfor ha behov for at læreren gir enkle, korte beskjeder.  Læreren bør også sørge gi eleven rammeverk for å bygge en historie. Dette bidrar til tydelig struktur for eleven og vil hjelpe dem til å mestre slike komplekse oppgaver. Samtidig kan bruk av Puppet Pals HD også være en fin måte å trene på et strukturert handlingsforløp.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

Film som viser hvordan du bruker Puppet Pals HD fra Statped:

Tips og ideer til bruk av appen

Idemyldring

Begynn hele prosessen med idemyldring og lag tankekart, for eksempel i appen Inspiration Maps. Denne appen har en funksjon som gjør det mulig å få tankekartet til å vises som en liste (outline). Derfor kan du enkelt fortsette å skrive manus i denne listen om du ønsker det.

Skisse

Lag en skisse (storyboard) på forhånd.
Bestem hvor mange og hvilke scener og karakterer som skal være med.
Skriv manus på forhånd til hver scene.
Velger du å bruke egne bilder som bakgrunn kan det være greit å avklare det på forhånd.
Du kan også ta bilder av hva som helst og bruke dem i fortellingen for å passe til læringsmål eller elevens interesser.

Mer redigering

For å redigere historien med flere effekter og muligheter, kan den hentes opp i for eksempel appen iMovie.
Sett sammen flere filmklipp og stillbilder, legge på musikk og fortellerstemme.

Taletrening og betydning av tonefall

Øv på korrekt og tydelig uttale og volum

Lag forskjellige typer stemmer. Flere uttrykksformer kan da jobbes med som er knyttet til karakterene i fortellingen som bevegelse, stemmeskuespill og lydeffekter.
Med bakgrunnsinformasjon om for eksempel historiske personers personlighetstrekk, kan barna lære mer fagspesifikk informasjon.

Sosiale historier

Visualiser et hendelsesforløp som for eksempel skjer mellom elever i skolegården.
Lag film som demonstrerer hva en kan gjøre for å løse situasjoner. Det kan handle om turtaking, konflikter, empati, metaforer.

Andre ideer til innhold

Lag Grubletegninger i naturfag eller andre fag, historiske hendelser, vitser og gåter.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Strip Designer

Apper fra samme leverandør

Puppet Pals 2

Beskrevet av Statped