to elever som programmerer et lekefly

Programmering for alle

På Statped.no finner du en innføring i hva programmering er, hvordan du kan jobbe med programmering i skole og barnehage og nyttige tips til tilrettelegging.

Statped.no – Programmering for barn med særskilte behov