Prizmo Go – Instant Text OCR

Dette er en app som gir muligheter for å få lest opp tekst du skanner inn på iPhone eller iPad.

Prizmo Go – Instant Text OCR


Hvordan virker den?

Ta et bilde av teksten for å få den lest opp med iPhone eller iPad. Appen finnes på mange språk, også norsk bokmål.

Innstillinger/ funksjoner

Appen er gratis å laste ned, men man må kjøpe tilleggsfunksjoner for å få tilgang til alle funksjoner i appen.

Gratisversjon:

 • Skanne inn en tekst
 • Få teksten lest opp
 • Laste ned nye språk
 • Markere teksten som skal leses opp
 • Gjenkjenning av QR-koder

Export Pack:

 • Eksportere skannet tekst til andre apper (f.eks. mail, meldinger og sosiale medier)
 • Trykke på den innskannede teksten for å komme til en mailadresse, internettadresse eller en GPS-lokasjon.
 • Denne koster ca. 30 kr.

Premium Plan:

Premium Plan gir samme muligheter som Export Pack, med noen tilleggsfunksjoner.

 • Gjenkjenning av håndskrift (kun på engelsk)
 • Oversetting av tekst på 59 språk
 • Denne koster ca. 30 kr. pr. år

Pedagogisk bruk

Å få lest opp skannet tekst gir muligheter for elever som har lese- og skrivevansker, synsnedsettelser eller andre funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese tekst.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS.

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler på Youtube:

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser

Relaterte apper

KNFB Reader Microsoft Office Lens Seeing AI

Apper fra samme leverandør

Creaceed har utviklet flere apper.

Beskrevet av Hilde Fresjarå