Prizmo Go – Instant Text OCR

Dette er en app som gir muligheter for å få lest opp tekst du skanner inn på iPhone eller iPad.

Prizmo Go – Instant Text OCR


Hvordan virker den?

Ta et bilde av teksten for å få den lest opp med iPhone eller iPad. Appen finnes på mange språk, også norsk bokmål. Appen er svært enkel i bruk.

Første gang du bruker appen blir du bedt om å gi appen tilgang til bilder du har på enheten din, og til kameraet. Dette må du svare ja på, ellers vil du ikke kunne bruke Prizmo Go. Hvis du vil bruke appen til å skanne dokumenter på andre språk enn engelsk må du åpne innstillingsmenyen og velge språkene du vil bruke. Under ser du en skjermdump av startskjermen til Prizmo Go:

Skjermdump av startskjermen til Prizmo GO

Klikk på bildet for å se det i full størrelse.

Dette skjermbildet viser hva kamaraet på baksiden av nettbrettet eller telefonen ser. Her finner du disse kontrollene:

Øverst på skjermen fra venstre:

 • Innstillinger
 • Finn riktig papirretning
 • Lys av/på
 • Kamerastabilisering av/på
 • Innstillinger for tekstgjenkjenning: Her finner du valg av språk på og valg av OCR maskin (engine). Denne appen kan benyttes Apples egen OCR maskin eller Tesseract som er en Open Source OCR maskin som finnes på mange språk inkludert norsk. Cloud OCR for håndskriftgjekjenning kan aktiveres her, men denne muligheten forutsetter et abonnement og finnes bare på engelsk.

 

Innstillinger/ funksjoner

Under instillingsknappen øverst til venstre på skjermen finner du disse valgene:

Manage Purchases

Appen er gratis å laste ned, men man må kjøpe tilleggsfunksjoner for å få tilgang til alle funksjoner i appen.

Gratisversjon:

 • Skanne inn en tekst
 • Få teksten lest opp
 • Laste ned nye språk
 • Markere teksten som skal leses opp
 • Gjenkjenning av QR-koder

Export Pack:

 • Eksportere skannet tekst til andre apper (f.eks. mail, meldinger og sosiale medier)
 • Trykke på den innskannede teksten for å komme til en mailadresse, internettadresse eller en GPS-lokasjon.
 • Denne koster ca. 30 kr.

Premium Plan:

Premium Plan gir samme muligheter som Export Pack, med noen tilleggsfunksjoner.

 • Gjenkjenning av håndskrift (kun på engelsk)
 • Oversetting av tekst på 59 språk
 • Denne koster ca. 30 kr. pr. år

Text recognition

 • Manage languages: Velg språk som gjenkjennes
 • Handle curved text: Gjenkjenn tekst langs en bane som ikke er en rett linje
 • Advance OCR Selection: Gir mulighet for å markere deler av tekst som er gjenkjent, og behandle denne videre

Camera

 • Detect QR Codes: Finne og tolke QR koder
 • Save pictures to album: Lagre bildene I Bilde- appen
 • Capture Chime: Lydsignal nå en tekst er gjenkjent
 • Low power mode: Noen funksjoner blir slått av for å spare batteri

Text Reader

 • Read Text Automatically: Opplesing starter automatisk når du har scannet den inn
 • Siri Shortcuts: Sammen med appen følger det to snarveier som du kan aktivere vis Siri eller appen Snarveier. Disse er: Kopier tekst til klippebordet og Les opp tekst.

I tillegg vil du i denne menyen finne hjelpetekster om hvordan bruke denne appen og hvordan utnytte den fullt ut.

Pedagogisk bruk

Å få lest opp skannet tekst gir muligheter for elever som har lese- og skrivevansker, synsnedsettelser eller andre funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese tekst.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS.

Veiledning til bruk av appen

Video som viser enkel bruk av Prizmo Go:

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser

Relaterte apper

KNFB Reader Microsoft Lens Seeing AI

Apper fra samme leverandør

Creaceed har utviklet flere apper.

Beskrevet av Frank Lunde