Focus To-Do: Focus Timer&Tasks

Denne appen som er basert på Pomodoro-teknikken hjelper deg å strukturere og organisere arbeidstiden og pausene.

Focus To-Do: Focus Timer&Tasks


Hvordan virker den?

Focus To-Do er en enkel og brukervennlig app som hjelper deg å strukturere og organisere arbeidstid og pauser, slik at du kan konsentrere deg om arbeidet. Appen er basert på Pomodoro teknikken; en metode for å styre tidsbruken på en mer effektiv måte.

Innstillinger/ funksjoner

  • Du bestemmer selv lengden på arbeidsøktene og pausene, og hvor mange arbeidsøkter du skal ha før du tar en lengre pause. Samt at du bestemmer antall arbeidsøkter inkludert pauser.
  • Focus To-Do gir deg også sammendrag over arbeidsøktene den aktuelle dagen, uken og måneden, samt time for time.
  • Du stiller selv inn alarmlyd, og om det er ønskelig med gjentagelse av arbeidsøkten.

Pedagogisk bruk

Bestem deg for en oppgave du skal gjennomføre. Sett deretter stoppeklokken til å ringe etter gitte antall minutter. Arbeid konsentrert med oppgaven til stoppeklokken ringer. Ta en kort pause (som du selv har angitt lengden på). Etter gitte arbeidsøkter tas en lengre pause. Du bestemmer selv hvor mange arbeidsøkter inkludert pauser du skal ha i løpet av en dag.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch.

Veiledning til bruk av appen

Video om Pomodoro – teknikken fra Med School Insiders:

Tips og ideer til bruk av appen

For å lære mer om Pomodoro teknikken: «The Pomodoro Technique» er en bok om tidsdisponering skrevet av italieneren Francesco Cirillo. I boken lærer du om en konkret teknikk der du arbeider i det Cirillo kaller «Pomodror-enheter», 25 minutter av gangen.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

VisTimer

Beskrevet av Guro Weie