PlaNet

PlaNet er et støtteverktøy for personer som har behov for hjelp til struktur, deling av informasjon og kommunikasjon med støttepersoner.

PlaNet


Hvordan virker den?

PlaNet fungerer som en kalender der brukere, pårørende og assistenter kan legge inn avtaler. Appen har også en chat-funksjon som brukes som en kontaktmulighet mellom bruker og nærpersoner. Appen er uviklet av det danske firmaet Arosii, som også har utviklet Mobilize Me. PlanNet er utviklet for brukere som trenger noe mindre støtte, og som har lese- og skriveferdigheter.

Innstillinger/ funksjoner

Du kan tildeles rollen som bruker, planlegger eller begge deler.

Bruker

Brukeren er personen som har behov for hjelp og støtte til struktur i hverdagen. En bruker har ikke tilgang til å endre eller planlegge aktiviteter. For å kunne endre eller planlegge egne aktiviteter, må brukeren også få tildelt rollen som planlegger.

Planlegger

Planleggeren har ansvar for å legge inn og planlegge brukerens aktiviteter. Det er ingen begrensning på hvor mange planleggere som kan være tilknyttet en bruker.

Funksjoner

Legge til en aktivitet:

 • Med tidspunkt
 • Med varsling (velg mellom ferdig definerte lyder)
 • Med fargekode
 • Med huskeliste
 • Med bilde
 • Med notat
 • Som en favoritt, som kan brukes flere ganger
 • Endre aktiviteten direkte i appen

Se oversikt:

 • Over dagen
 • Over uken
 • Over aktiviteten
 • Med tidsnedtelling
 • Med huskeliste

Krysse av:

 • Gjennomført aktivitet
 • Huskelisten

Chatte med omsorgspersoner:

 • Gjennom og om aktiviteten
 • Direkte til omsorgspersoner

Appen har ikke støtte for opplesning av tekst.

Appen er gratis å laste ned, men man trenger en lisens for å bruke den. Ta kontakt med den norske leverandøren Cognita for prøvelisens og informasjon om lisens.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone. Kompatibel med Android. Fungerer med smartklokke.

Veiledning til bruk av appen

PlaNet produktvideo fra Cognita på Youtube:

 

Tips og ideer til bruk av appen

LiMo er en tilleggsmodul til PlaNet. LiMo står for Life og Motivation og er et pedagogisk verktøy for voksne med kognitiv svikt som bidrar til egenmestring og selvstendighet. LiMo kan kobles mot kalenderverktøyet PlaNet, eller brukes uavhengig av andre verktøy.

Formålet med LiMo er å motivere brukeren til å jobbe med utviklingsmål og mestre flere ting selv. I tillegg kan verktøyet gi brukeren eierskap og forståelse av utviklingsplanene som deres støttepersoner lager for dem.

Med LiMo kan brukeren jobbe med sin utviklingsplan uten at støttepersonene er der og trene mot sine mål når motivasjonen og ønsket er der. Det er mulig å dele hvert hovedmål i flere mindre delmål, dermed bryte en stor utfordring til mindre biter.

Det er et eget ratingsystem i appen, hvor brukeren kan gi seg selv stjerner når han/ hun jobber seg gjennom målene sine.

LiMo er en modul i PlaNet som Cognita kan gi tilgang til hvis det er behov for dette hos brukeren.

Video om LiMo på Youtube:

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Mobilize Me HandiKalender MemoAssist

Apper fra samme leverandør

Mobilize Me

Beskrevet av Hilde Fresjarå