Peeping Musicians

Peeping Musicians er en enkel app som trener forståelse for årsak – virkning og å kunne peke på skjermen.

Peeping Musicians


Hvordan virker den?

En figur dukker opp på skjermen. Når man peker på figuren, animeres den og figuren spiller musikk.

Pedagogisk bruk

Figurene har sterke farger og tydelige konturer. Figurene vises på sort bakgrunn, noe som gir god kontrast. Dette gjør appen godt egnet for brukere som trenger sterke stimuli, eller har stor grad av synsnedsettelse.

Appbibliotek.no har fått en anbefaling av denne appen fra Skådalen skole for døvblindfødte. De skriver:

Vi bruker denne appen på Skådalen skole for døvblindfødte, sammen med en elev med synsvansker og CVI. Denne appen egner seg godt for vår elev, og dette er noen av grunnene til det :

  • Gode kontraster.
  • Enkle, rene bilder, lite/ingenting som forstyrrer i bildet.
  • Bevegelse i bildet.
  • Lydsignal kommer for hver gang det er klart for nytt bilde/ny musikant. Dette vekker oppmerksomhet til å reagere.
  • Samtidig med lydsignalet kommer også an liten bit av musikanten et eller annet sted i skjermbildet.
  • Spennende melodier/musikksnutter.
  • Passe lengde på hver musikksnutt.
  • Gjentakelser.
  • Mange figurer som dukker opp, ikke i fast rekkefølge.
  • Elevene kan ikke rote det til i appen med noen av sine berøringer eller bevegelser.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

Veiledning fra TecAssistive på Youtube:

Tips og ideer til bruk av appen

Utvikkler av appen; Inclusive Technology har utviklet en rekke apper for tidlig stimulering, bryterstyring og begrepstrening.

De har også en nettside med oppgaver og spill: Helpkidzlearn.com. Her finner du mange spill som trener bryterstyring, øyestyring og fortåelse for årsak – virkning.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Fiete

Apper fra samme leverandør

Inclusive Technology har utviklet mange apper for barn.

Beskrevet av Hilde Fresjarå