På sporet ABC

På sporet-appen er utviklet for å fremme bokstavkunnskap, fonemisk bevissthet, lese- og staveferdighet. Appen passer for elever som er i ferd med å lære å lese.

På sporet ABC

Anmeldelsen er skrevet av Birgitte Holmqvist, spesialpedagog på Sofiemyr skole, Sofiemyråsen ressurssenter.Hvordan virker den?

Appen har talestøtte. Når eleven trykker på en bokstav eller et bilde, får hun/han høre bokstavlyden eller navnet på bildet/objektet. Eleven bør bruke øretelefoner for best gjengivelse av lyder og for best mulig konsentrasjon. Talen er spilt inn med Rogalandsdialekt.

Innstillinger/ funksjoner

På sporet-appen består av 5 små spill:

  1. Bokstavmemory (kobling av stor og liten bokstav).
  2. Finne ting som begynner med en bestemt bokstav.
  3. Koble bokstav og bokstavlyd.
  4. Skrive/stave ord
  5. Lese ord

Appen er utviklet på bokmål og nynorsk. Du velger målform når du laster ned appen.

Pedagogisk bruk

Spillene bokstavmemory, skrive ord og lese ord har oppgaver fordelt på tre ferdighetsnivå.

Det anbefales at På sporet-appen brukes i korte økter på inntil 10 minutt, gjerne flere ganger i uken. Det kan være lurt å velge seg to til tre av spillene hver gang og fordele spilletiden mellom disse.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

På sporet-appen er utviklet i forbindelse med forskningsprosjektet På sporet ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med NettOp UiS. På sporet-prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Utdanningsdirektoratet og Lesesenteret.

På nettsidene til Universitetet i Stavanger kan du lese mer om prosjektet:

UIS – På sporet

Tips og ideer til bruk av appen

Appen egner seg også godt i spesialundervisning. Det gis tydelig instruksjoner og umiddelbar respons i oppgavene. Det er mange repetisjoner i hver oppgave.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Les HD

Beskrevet av Hilde Fresjarå